zzz

2020 新加坡象棋总会会员赛【线上】

排名第七轮成绩第六轮成绩第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F最终排名

7第七轮 30/09/2020 星期三 晚上 8:00 PM天天象棋平台-新加坡象棋总会棋社 房号:51509
桌号	红方		    黑方

1	徐朝晖, (4)   .5:.5  郑健祥, (8)
2	刘怡辉, (5)   0:1  黄晓华, (3)
3	刘荣扬, (6)   1:0  徐道嵘, (2)
4	陈冠豪, (7)   0:1  刘怡宏, (1)

6第六轮 29/09/2020 星期二 晚上 8:00 PM天天象棋平台-新加坡象棋总会棋社 房号:51509
桌号	红方		    黑方

1	郑健祥, (8)   1:0  陈冠豪, (7)
2	刘怡宏, (1)   .5:.5  刘荣扬, (6)
3	徐道嵘, (2)   1:0  刘怡辉, (5)
4	黄晓华, (3)   0:1  徐朝晖, (4)

5第五轮 28/09/2020 星期一 晚上 8:00 PM天天象棋平台-新加坡象棋总会棋社 房号:51509
桌号	红方		    黑方

1	黄晓华, (3)   1:0  郑健祥, (8)
2	徐朝晖, (4)   1:0  徐道嵘, (2)
3	刘怡辉, (5)   .5:.5  刘怡宏, (1)
4	刘荣扬, (6)   1:0  陈冠豪, (7)

4第四轮 27/09/2020 星期日 晚上 8:00 PM天天象棋平台-新加坡象棋总会棋社 房号:51509
桌号	红方		    黑方

1	郑健祥, (8)   0:1  刘荣扬, (6)
2	陈冠豪, (7)   1:0  刘怡辉, (5)
3	刘怡宏, (1)   1:0  徐朝晖, (4)
4	徐道嵘, (2)   0:1  黄晓华, (3)

3第三轮 26/09/2020 星期六 晚上 8:00 PM天天象棋平台-新加坡象棋总会棋社 房号:51509
桌号	红方		    黑方

1	徐道嵘, (2)   1:0  郑健祥, (8)
2	黄晓华, (3)   1:0  刘怡宏, (1)
3	徐朝晖, (4)   1:0  陈冠豪, (7)
4	刘怡辉, (5)   0:1  刘荣扬, (6)

2第二轮 25/09/2020 星期五 晚上 8:00 PM天天象棋平台-新加坡象棋总会棋社 房号:51509
桌号	红方		    黑方

1	郑健祥, (8)   0:1  刘怡辉, (5)
2	刘荣扬, (6)   .5:.5  徐朝晖, (4)
3	陈冠豪, (7)   1:0  黄晓华, (3)
4	刘怡宏, (1)   1:0  徐道嵘, (2)

1第一轮 24/09/2020 星期四 晚上 8:00 PM天天象棋平台-新加坡象棋总会棋社 房号:51509
桌号	红方		    黑方

1	刘怡宏, (1)   .5:.5  郑健祥, (8)
2	徐道嵘, (2)   0:1  陈冠豪, (7)
3	黄晓华, (3)   0:1  刘荣扬, (6)
4	徐朝晖, (4)   .5:.5  刘怡辉, (5)

2020年亚洲象棋城市团体网络赛

排名第7轮成绩第6轮成绩第5轮成绩第4轮成绩第3轮成绩第2轮成绩第1轮成绩总成绩册
F最终排名

7第七轮 26/07/2020 星期日 晚上 8:30 PM 【北京时间】

6第六轮 25/07/2020 星期六 晚上 8:30 PM 【北京时间】

5第五轮 24/07/2020 星期五 晚上 8:30 PM 【北京时间】

4第四轮 23/07/2020 星期四 晚上 8:30 PM 【北京时间】

3第三轮 22/07/2020 星期三 晚上 8:30 PM 【北京时间】

2第二轮 21/07/2020 星期二 晚上 8:30 PM 【北京时间】

1第一轮 20/07/2020 星期一 晚上 8:30 PM 【北京时间】

1总成绩册

第八届 “图隆杯” 全国象棋个人公开赛

排名第九轮成绩第八轮成绩第七轮成绩第六轮成绩第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F最终排名
名次   比赛员                     积分  对手分  胜局  备注

1 林子冲 Justin Lim 甲级 7 51.5 6 2 吴家乐 Ng Jia Le 甲级 7 50.5 5 3 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin 甲级 7 48.5 6 4 姚捷方 Ryan Yeo 大师 6.5 50 5 5 卢国龙 Law Kok Leong 大师 6 50 5 6 刘怡宏 Liew Yi Hong 乙级 6 49 5   晋级《 甲级棋士 》   7 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen 大师 6 48 3 8 蔡俊杰 Chua Chun Kiat 甲级 6 44 5
9 陈世昌 Chin Shih Chang 乙级 6 38 6 10 徐道嵘 Sii Toh Ing 甲级 5.5 48.5 5 11 赵金山 Chow Kim Sun 甲级 5.5 47.5 5 12 洪啟明 Hoon Kee Min 乙级 5.5 45.5 4 13 吴祖愿 Calvin Goh 无级 5.5 42 4   无级冠军     晋级《 乙级棋士 》  
14 陈冠豪 Tan Guan Hao 无级 5.5 37 5 得序分2分 15 周劲程 Chew Jin Cheng 青年 甲级 5 45 4   青年冠军  
16 宋成华 Soong Soon Fah 乙级 5 43.5 4 17 郑晨曦 Tay Cheng See 无级 5 42 4 得序分1分
18 卢俊宇 Loh Jun Yu 甲级 5 41 5 19 陈中和 Dan Tan Zhong He 甲级 5 40.5 4 20 徐朝晖 Xu Chaohui 乙级 4.5 49 4 21 王林 Wilson Wang 甲级 4.5 47.5 4 22 黄康捷 Ng Kong Keat 青年 无级 4.5 39 4 23 袁天赐 Jackson Yuan 青年 无级 4.5 37.5 4 后胜=2 24 曹钰琛 Cao Yuchen 无级 4.5 37.5 4 后胜=0 25 蔡德财 Chua Teck Chye 无级 4 39.5 3 26 袁泳龙 Ace Yuan 无级 4 38.5 4 27 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy 青年 无级 4 38.5 3 28 彭劲霖 Atticus Phang 青年 无级 4 31 3 29 张恒尉 Zhang Hengwei 青年 无级 3.5 41.5 3 30 李华兴 Benny Lee 无级 3.5 39.5 2 31 郑健祥 Tay Kian Siang 无级 3.5 36.5 2 32 李杰行 Paul Lee Kit Han 青年 无级 3.5 31 2 33 Nguyen Phuoc Linh Thao 无级 3 44 2 34 陈雍妮 Chen Yong Nei 无级 3 34.5 1 35 张恒硕 Zhang Hengshuo 青年 无级 3 34 3 36 王振翰 Wang Zhenhan 无级 3 33.5 2 37 蔡劭阳 Chai Shao Yang 青年 无级 3 31.5 2 38 吴迅磊 Goh Xun Lei Jeroen 青年 无级 3 29.5 3 39 蔡舒惠 Chai Shu Hui 青年 无级 3 23 1 40 余重衡 Er Zhong Heng Vincent 青年 无级 2.5 30.5 1 41 刘启谦 Linus Low 青年 无级 1 26 0 42 江玉琢 Jori Willem Wittendorp 青年 无级 0 11.5 0

9第九轮 15/12/2019 星期日 旁晚 6:00 PM象总
台 红方              积分       黑方               积分

 1 姚捷方 Ryan Yeo (3)       [6]   .5:.5  林子冲 Justin Lim (2)       [6.5]
 2 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (6) [6]   1:0  赵金山 Chow Kim Sun (8)      [5.5]
 3 吴家乐 Ng Jia Le (9)      [6]   1:0  徐道嵘 Sii Toh Ing (11)      [5.5]
 4 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [5.5]  .5:.5  卢国龙 Law Kok Leong (1)     [5.5]
 5 陈中和 Dan Tan Zhong He (5)   [5]   0:1  刘怡宏 Liew Yi Hong (15)     [5] 
 6 宋成华 Soong Soon Fah (16)   [5]   0:1  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)    [5] 
 7 徐朝晖 Xu Chaohui (14)     [4.5]  0:1  陈世昌 Chin Shih Chang (18)    [5] 
 8 王林 Wilson Wang (13)      [4.5]  -:+  吴祖愿 Calvin Goh (32)      [4.5]
 9 洪啟明 Hoon Kee Min (17)    [4.5]  1:0  曹钰琛 Cao Yu Chen (30)      [4.5]
10 陈冠豪 Tan Guan Hao (20)    [4.5]  1:0  黄康捷 Ng Kong Keat (24)     [4.5]
11 袁泳龙 Ace Yuan (25)      [4]   0:1  周劲程 Chew Jin Cheng (7)     [4] 
12 卢俊宇 Loh Jun Yu (10)     [4]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (33)    [4] 
13 李华兴 Benny Lee (26)      [3.5]  -:+  郑晨曦 Tay Cheng See (23)     [4] 
14 郑健祥 Tay Kian Siang (34)   [3.5]  0:1  袁天赐 Jackson Yuan (19)     [3.5]
15 Nguyen Phuoc Linh Thao (21)  [3]   0:1  彭劲霖 Atticus Phang (36)     [3] 
16 张恒尉 Zhang Hengwei (41)    [3]   .5:.5  李杰行 Paul Lee Kit Han (29)   [3] 
17 蔡邵阳 Chai Shao Yang (39)   [3]   0:1  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (31)  [3] 
18 陈雍妮 Chen Yong Nei (37)    [2.5]  .5:.5  王振翰 Wang Zhenhan (22)     [2.5]
19 蔡舒惠 Chai Shu Hui (42)    [2.5]  .5:.5  余重衡 Er Zhong Heng Vincent (27) [2] 
20 刘启谦 Linus Low (28)      [1]   0:1  张恒硕 Zhang Hengshuo (35)    [2] 

8第八轮 14/12/2019 星期六 旁晚 6:00 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 林子冲 Justin Lim (2)       [6.5]  0:1  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (6) [5] 
 2 卢国龙 Law Kok Leong (1)     [5]   .5:.5  吴家乐 Ng Jia Le (9)      [5.5]
 3 刘怡宏 Liew Yi Hong (15)     [5]   0:1  姚捷方 Ryan Yeo (3)       [5] 
 4 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4)  [4.5]  1:0  王林 Wilson Wang (13)      [4.5]
 5 赵金山 Chow Kim Sun (8)      [4.5]  1:0  洪啟明 Hoon Kee Min (17)    [4.5]
 6 徐道嵘 Sii Toh Ing (11)      [4.5]  1:0  陈冠豪 Tan Guan Hao (20)    [4.5]
 7 陈中和 Dan Tan Zhong He (5)    [4]   1:0  徐朝晖 Xu Chaohui (14)     [4.5]
 8 陈世昌 Chin Shih Chang (18)    [4]   1:0  周劲程 Chew Jin Cheng (7)    [4] 
 9 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)    [4]   1:0  卢俊宇 Loh Jun Yu (10)     [4] 
10 宋成华 Soong Soon Fah (16)    [4]   1:0  袁天赐 Jackson Yuan (19)    [3.5]
11 黄康捷 Ng Kong Keat (24)     [3.5]  1:0  郑健祥 Tay Kian Siang (34)   [3.5]
12 曹钰琛 Cao Yu Chen (30)      [3.5]  1:0  李华兴 Benny Lee (26)      [3.5]
13 吴祖愿 Calvin Goh (32)      [3.5]  1:0   Nguyen Phuoc Linh Thao (21)  [3] 
14 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (31)  [3]   0:1  郑晨曦 Tay Cheng See (23)    [3] 
15 蔡德财 Chua Teck Chye (33)    [3]   1:0  张恒尉 Zhang Hengwei (41)    [3] 
16 王振翰 Wang Zhenhan (22)     [2.5]  0:1  袁泳龙 Ace Yuan (25)      [3] 
17 余重衡 Er Zhong Heng Vincent (27) [2]   0:1  蔡邵阳 Chai Shao Yang (39)   [2] 
18 彭劲霖 Atticus Phang (36)     [2]   1:0  张恒硕 Zhang Hengshuo (35)   [2] 
19 蔡舒惠 Chai Shu Hui (42)     [2]   .5:.5  陈雍妮 Chen Yong Nei (37)    [2] 
20 李杰行 Paul Lee Kit Han (29)   [2]   1:0  刘启谦 Linus Low (28)      [1] 

7第七轮 13/12/2019 星期五 晚上 7:45 PM象总
台 红方              积分       黑方               积分

 1 王林 Wilson Wang (13)     [4.5]  0:1  林子冲 Justin Lim (2)       [5.5]
 2 刘怡宏 Liew Yi Hong (15)    [4.5]  .5:.5  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (6)  [4.5]
 3 吴家乐 Ng Jia Le (9)      [4.5]  1:0  赵金山 Chow Kim Sun (8)      [4.5]
 4 卢国龙 Law Kok Leong (1)    [4]   1:0  宋成华 Soong Soon Fah (16)    [4] 
 5 姚捷方 Ryan Yeo (3)      [4]   1:0  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)    [4] 
 6 徐朝晖 Xu Chaohui (14)     [4]   .5:.5  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4)  [4] 
 7 周劲程 Chew Jin Cheng (7)   [4]   0:1  徐道嵘 Sii Toh Ing (11)      [3.5]
 8 洪啟明 Hoon Kee Min (17)    [3.5]  1:0  黄康捷 Ng Kong Keat (24)     [3.5]
 9 陈冠豪 Tan Guan Hao (20)    [3.5]  1:0  吴祖愿 Calvin Goh (32)      [3.5]
10 陈中和 Dan Tan Zhong He (5)  [3]   +:-   Nguyen Phuoc Linh Thao (21)   [3] 
11 郑晨曦 Tay Cheng See (23)   [3]   0:1  卢俊宇 Loh Jun Yu (10)      [3] 
12 张恒尉 Zhang Hengwei (41)   [3]   0:1  陈世昌 Chin Shih Chang (18)    [3] 
13 袁天赐 Jackson Yuan (19)    [3]   .5:.5  曹钰琛 Cao Yu Chen (30)      [3] 
14 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (31) [3]   0:1  李华兴 Benny Lee (26)       [2.5]
15 郑健祥 Tay Kian Siang (34)   [2.5]  1:0  李杰行 Paul Lee Kit Han (29)   [2] 
16 袁泳龙 Ace Yuan (25)      [2]   1:0  蔡邵阳 Chai Shao Yang (39)    [2] 
17 陈雍妮 Chen Yong Nei (37)   [2]   0:1  蔡德财 Chua Teck Chye (33)    [2] 
18 张恒硕 Zhang Hengshuo (35)   [2]   0:1  吴迅磊 Goh Xun Lei Jeroen (38)  [2] 
19 王振翰 Wang Zhenhan (22)    [1.5]  1:0  蔡舒惠 Chai Shu Hui (42)     [2] 
20 刘启谦 Linus Low (28)     [1]   0:1  余重衡 Er Zhong Heng Vincent (27) [1] 
21 彭劲霖 Atticus Phang (36)   [1]   1:0  BYE                  

6第六轮 12/12/2019 星期四 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 林子冲 Justin Lim (2)       [4.5]  1:0  周劲程 Chew Jin Cheng (7)   [4] 
 2 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (6)  [4]   .5:.5  吴家乐 Ng Jia Le (9)      [4] 
 3 赵金山 Chow Kim Sun (8)      [3.5]  1:0  卢国龙 Law Kok Leong (1)    [4] 
 4 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4)  [3.5]  .5:.5  姚捷方 Ryan Yeo (3)      [3.5]
 5 徐道嵘 Sii Toh Ing (11)      [3.5]  0:1  王林 Wilson Wang (13)     [3.5]
 6 卢俊宇 Loh Jun Yu (10)      [3]   0:1  刘怡宏 Liew Yi Hong (15)    [3.5]
 7 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)    [3]   1:0  袁天赐 Jackson Yuan (19)    [3] 
 8 Nguyen Phuoc Linh Thao (21)   [3]   0:1  徐朝晖 Xu Chaohui (14)     [3] 
 9 宋成华 Soong Soon Fah (16)    [3]   1:0  郑晨曦 Tay Cheng See (23)   [3] 
10 吴祖愿 Calvin Goh (32)      [3]   .5:.5  洪啟明 Hoon Kee Min (17)    [3] 
11 黄康捷 Ng Kong Keat (24)     [2.5]  1:0  张恒尉 Zhang Hengwei (41)   [3] 
12 陈冠豪 Tan Guan Hao (20)     [2.5]  1:0  袁泳龙 Ace Yuan (25)      [2] 
13 李杰行 Paul Lee Kit Han (29)   [2]   0:1  陈中和 Dan Tan Zhong He (5)  [2] 
14 陈世昌 Chin Shih Chang (18)    [2]   1:0  张恒硕 Zhang Hengshuo (35)   [2] 
15 李华兴 Benny Lee (26)       [2]   .5:.5  郑健祥 Tay Kian Siang (34)   [2] 
16 蔡德财 Chua Teck Chye (33)    [2]   0:1  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (31) [2] 
17 曹钰琛 Cao Yu Chen (30)      [2]   1:0  王振翰 Wang Zhenhan (22)    [1.5]
18 蔡邵阳 Chai Shao Yang (39)    [1.5]  .5:.5  陈雍妮 Chen Yong Nei (37)   [1.5]
19 刘启谦 Linus Low (28)       [1]   0:1  蔡舒惠 Chai Shu Hui (42)    [1] 
20 吴迅磊 Goh Xun Lei Jeroen (38)  [1]   1:0  彭劲霖 Atticus Phang (36)   [1] 
21 余重衡 Er Zhong Heng Vincent (27) [0]   1:0  BYE                 

5第五轮 11/12/2019 星期三 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 卢国龙 Law Kok Leong (1)     [4]   0:1  林子冲 Justin Lim (2)      [3.5]
 2 姚捷方 Ryan Yeo (3)        [3]   .5:.5  徐道嵘 Sii Toh Ing (11)     [3] 
 3 徐朝晖 Xu Chaohui (14)      [3]   0:1  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (6) [3] 
 4 周劲程 Chew Jin Cheng (7)     [3]   1:0  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)   [3] 
 5 刘怡宏 Liew Yi Hong (15)     [3]   .5:.5  赵金山 Chow Kim Sun (8)     [3] 
 6 吴家乐 Ng Jia Le (9)       [3]   1:0   Nguyen Phuoc Linh Thao (21)  [3] 
 7 王林 Wilson Wang (13)       [2.5]  1:0  陈冠豪 Tan Guan Hao (20)    [2.5]
 8 陈中和 Dan Tan Zhong He (5)    [2]   0:1  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [2.5]
 9 卢俊宇 Loh Jun Yu (10)      [2]   1:0  李杰行 Paul Lee Kit Han (29)  [2] 
10 郑健祥 Tay Kian Siang (34)    [2]   0:1  宋成华 Soong Soon Fah (16)   [2] 
11 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (31)  [2]   0:1  洪啟明 Hoon Kee Min (17)    [2] 
12 张恒硕 Zhang Hengshuo (35)    [2]   0:1  袁天赐 Jackson Yuan (19)    [2] 
13 郑晨曦 Tay Cheng See (23)     [2]   1:0  曹钰琛 Cao Yu Chen (30)     [2] 
14 张恒尉 Zhang Hengwei (41)     [2]   1:0  袁泳龙 Ace Yuan (25)      [2] 
15 陈雍妮 Chen Yong Nei (37)     [1.5]  0:1  吴祖愿 Calvin Goh (32)     [2] 
16 彭劲霖 Atticus Phang (36)     [1]   0:1  黄康捷 Ng Kong Keat (24)    [1.5]
17 吴迅磊 Goh Xun Lei Jeroen (38)  [1]   0:1  陈世昌 Chin Shih Chang (18)   [1] 
18 蔡邵阳 Chai Shao Yang (39)    [1]   .5:.5  王振翰 Wang Zhenhan (22)    [1] 
19 蔡舒惠 Chai Shu Hui (42)     [1]   0:1  李华兴 Benny Lee (26)      [1] 
20 余重衡 Er Zhong Heng Vincent (27) [0]   0:1  蔡德财 Chua Teck Chye (33)   [1] 
21 刘启谦 Linus Low (28)       [0]   1:0  BYE                 

4第四轮 10/12/2019 星期二 晚上 7:45 PM象总
台 红方              积分       黑方               积分

 1 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (6) [3]   0:1  卢国龙 Law Kok Leong (1)     [3] 
 2 林子冲 Justin Lim (2)      [2.5]  1:0  徐朝晖 Xu Chaohui (14)      [3] 
 3 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [2]   .5:.5  吴家乐 Ng Jia Le (9)       [2.5]
 4 洪啟明 Hoon Kee Min (17)    [2]   0:1  姚捷方 Ryan Yeo (3)        [2] 
 5 袁天赐 Jackson Yuan (19)    [2]   0:1  周劲程 Chew Jin Cheng (7)     [2] 
 6 赵金山 Chow Kim Sun (8)     [2]   1:0  郑晨曦 Tay Cheng See (23)     [2] 
 7 卢俊宇 Loh Jun Yu (10)     [2]   -:+   Nguyen Phuoc Linh Thao (21)   [2] 
 8 袁泳龙 Ace Yuan (25)      [2]   0:1  徐道嵘 Sii Toh Ing (11)      [2] 
 9 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)   [2]   1:0  张恒尉 Zhang Hengwei (41)     [2] 
10 吴祖愿 Calvin Goh (32)     [2]   0:1  刘怡宏 Liew Yi Hong (15)     [2] 
11 黄康捷 Ng Kong Keat (24)    [1.5]  0:1  王林 Wilson Wang (13)       [1.5]
12 宋成华 Soong Soon Fah (16)   [1.5]  .5:.5  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (31)  [1.5]
13 陈冠豪 Tan Guan Hao (20)    [1.5]  1:0  陈雍妮 Chen Yong Nei (37)     [1.5]
14 蔡德财 Chua Teck Chye (33)   [1]   0:1  陈中和 Dan Tan Zhong He (5)    [1] 
15 陈世昌 Chin Shih Chang (18)   [1]   0:1  郑健祥 Tay Kian Siang (34)    [1] 
16 李华兴 Benny Lee (26)      [1]   0:1  张恒硕 Zhang Hengshuo (35)    [1] 
17 李杰行 Paul Lee Kit Han (29)  [1]   1:0  蔡邵阳 Chai Shao Yang (39)    [1] 
18 曹钰琛 Cao Yu Chen (30)     [1]   1:0  吴迅磊 Goh Xun Lei Jeroen (38)  [1] 
19 王振翰 Wang Zhenhan (22)    [0]   1:0  刘启谦 Linus Low (28)       [0] 
20 彭劲霖 Atticus Phang (36)    [0]   1:0  余重衡 Er Zhong Heng Vincent (27) [0] 
21 蔡舒惠 Chai Shu Hui (42)    [0]   1:0  BYE                  

3第三轮 09/12/2019 星期一 晚上 7:45 PM象总
台 红方                积分       黑方              积分

 1 卢国龙 Law Kok Leong (1)      [2]   1:0  卢俊宇 Loh Jun Yu (10)     [2] 
 2 吴家乐 Ng Jia Le (9)        [2]   .5:.5  林子冲 Justin Lim (2)      [2] 
 3 徐道嵘 Sii Toh Ing (11)      [2]   0:1  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (6) [2] 
 4 徐朝晖 Xu Chaohui (14)       [2]   1:0  赵金山 Chow Kim Sun (8)     [2] 
 5 周劲程 Chew Jin Cheng (7)     [1.5]  .5:.5  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [1.5]
 6 洪啟明 Hoon Kee Min (17)      [1.5]  .5:.5  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)   [1.5]
 7 姚捷方 Ryan Yeo (3)        [1]   1:0  宋成华 Soong Soon Fah (16)   [1.5]
 8 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (31)   [1]   .5:.5  王林 Wilson Wang (13)      [1] 
 9 刘怡宏 Liew Yi Hong (15)      [1]   1:0  李华兴 Benny Lee (26)      [1] 
10 吴祖愿 Calvin Goh (32)       [1]   1:0  陈世昌 Chin Shih Chang (18)   [1] 
11 袁天赐 Jackson Yuan (19)      [1]   1:0  李杰行 Paul Lee Kit Han (29)  [1] 
12 Nguyen Phuoc Linh Thao (21)    [1]   1:0  曹钰琛 Cao Yu Chen (30)     [1] 
13 郑晨曦 Tay Cheng See (23)     [1]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (33)   [1] 
14 陈雍妮 Chen Yong Nei (37)     [1]   .5:.5  黄康捷 Ng Kong Keat (24)    [1] 
15 袁泳龙 Ace Yuan (25)        [1]   1:0  吴迅磊 Goh Xun Lei Jeroen (38) [1] 
16 张恒尉 Zhang Hengwei (41)     [1]   1:0  王振翰 Wang Zhenhan (22)    [0] 
17 余重衡 Er Zhong Heng Vincent (27) [0]   0:1  陈冠豪 Tan Guan Hao (20)    [.5] 
18 陈中和 Dan Tan Zhong He (5)    [0]   1:0  彭劲霖 Atticus Phang (36)    [0] 
19 蔡邵阳 Chai Shao Yang (39)     [0]   1:0  刘启谦 Linus Low (28)      [0] 
20 江玉瑑 Jori Willem Wittendorp (40) [0]   -:+  郑健祥 Tay Kian Siang (34)   [0] 
21 张恒硕 Zhang Hengshuo (35)     [0]   1:0  蔡舒惠 Chai Shu Hui (42)    [0] 

2第二轮 08/12/2019 星期日 旁晚 6:00 PM象总
台 红方                积分       黑方               积分

 1 王林 Wilson Wang (13)       [1]   0:1  卢国龙 Law Kok Leong (1)     [1] 
 2 林子冲 Justin Lim (2)       [1]   1:0  刘怡宏 Liew Yi Hong (15)     [1] 
 3 徐朝晖 Xu Chaohui (14)       [1]   1:0  姚捷方 Ryan Yeo (3)        [1] 
 4 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4)  [1]   .5:.5  洪启明 Hoon Kee Min (17)     [1] 
 5 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (6)  [1]   1:0  袁天赐 Jackson Yuan (19)     [1] 
 6 宋成华 Soong Soon Fah (16)     [1]   .5:.5  周劲程 Chew Jin Cheng (7)     [1] 
 7 赵金山 Chow Kim Sun (8)      [1]   1:0   Nguyen Phuoc Linh Thao (21)   [1] 
 8 陈世昌 Chin Shih Chang (18)    [1]   0:1  吴家乐 Ng Jia Le (9)       [1] 
 9 卢俊宇 Loh Jun Yu (10)       [1]   1:0  张恒尉 Zhang Hengwei (41)     [1] 
10 李华兴 Benny Lee (26)       [1]   0:1  徐道嵘 Sii Toh Ing (11)      [1] 
11 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)     [.5]   1:0  陈中和 Dan Tan Zhong He (5)    [0] 
12 陈冠豪 Tan Guan Hao (20)      [0]   .5:.5  蔡德财 Chua Teck Chye (33)    [.5] 
13 王振翰 Wang Zhenhan (22)      [0]   0:1  吴祖愿 Calvin Goh (32)      [0] 
14 郑健祥 Tay Kian Siang (34)     [0]   0:1  郑晨曦 Tay Cheng See (23)     [0] 
15 黄康捷 Ng Kong Keat (24)      [0]   1:0  张恒硕 Zhang Hengshuo (35)    [0] 
16 彭劲霖 Atticus Phang (36)     [0]   0:1  袁泳龙 Ace Yuan (25)       [0] 
17 吴迅磊 Goh Xun Lei Jeroen (38)   [0]   1:0  余重衡 Er Zhong Heng Vincent (27) [0] 
18 刘启谦 Linus Low (28)       [0]   0:1  陈雍妮 Chen Yong Nei (37)     [0] 
19 江玉瑑 Jori Willem Wittendorp (40) [0]   -:+  李杰行 Paul Lee Kit Han (29)   [0] 
20 曹钰琛 Cao Yu Chen (30)      [0]   1:0  蔡邵阳 Chai Shao Yang (39)    [0] 
21 蔡舒惠 Chai Shu Hui (42)      [0]   0:1  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (31)  [0] 

1第一轮 07/12/2019 星期六 旁晚 6:00 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分

 1 卢国龙 Law Kok Leong (1)     [0]   1:0  王振翰 Wang Zhenhan (22)      [0] 
 2 郑晨曦 Tay Cheng See (23)     [0]   0:1  林子冲 Justin Lim (2)       [0] 
 3 姚捷方 Ryan Yeo (3)        [0]   1:0  黄康捷 Ng Kong Keat (24)      [0] 
 4 袁泳龙 Ace Yuan (25)       [0]   0:1  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4)  [0] 
 5 陈中和 Dan Tan Zhong He (5)    [0]   -:+  李华兴 Benny Lee (26)       [0] 
 6 余重衡 Er Zhong Heng Vincent (27) [0]   0:1  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (6)  [0] 
 7 周劲程 Chew Jin Cheng (7)     [0]   1:0  刘启谦 Linus Low (28)       [0] 
 8 李杰行 Paul Lee Kit Han (29)   [0]   0:1  赵金山 Chow Kim Sun (8)      [0] 
 9 吴家乐 Ng Jia Le (9)       [0]   1:0  曹钰琛 Cao Yu Chen (30)      [0] 
10 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (31)  [0]   0:1  卢俊宇 Loh Jun Yu (10)       [0] 
11 徐道嵘 Sii Toh Ing (11)      [0]   1:0  吴祖愿 Calvin Goh (32)       [0] 
12 蔡德财 Chua Teck Chye (33)    [0]   .5:.5  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)     [0] 
13 王林 Wilson Wang (13)       [0]   1:0  郑健祥 Tay Kian Siang (34)     [0] 
14 张恒硕 Zhang Hengshuo (35)    [0]   0:1  徐朝晖 Xu Chaohui (14)       [0] 
15 刘怡宏 Liew Yi Hong (15)     [0]   1:0  彭劲霖 Atticus Phang (36)     [0] 
16 陈雍妮 Chen Yong Nei (37)     [0]   0:1  宋成华 Soong Soon Fah (16)     [0] 
17 洪启明 Hoon Kee Min (17)     [0]   1:0  吴迅磊 Goh Xun Lei Jeroen (38)   [0] 
18 蔡邵阳 Chai Shao Yang (39)    [0]   0:1  陈世昌 Chin Shih Chang (18)    [0] 
19 袁天赐 Jackson Yuan (19)     [0]   1:0  江玉瑑 Jori Willem Wittendorp (40) [0] 
20 张恒尉 Zhang Hengwei (41)     [0]   1:0  陈冠豪 Tan Guan Hao (20)      [0] 
21 Nguyen Phuoc Linh Thao (21)   [0]   1:0  蔡舒惠 Chai Shu Hui (42)      [0] 

“孙文广杯”第60届全国象棋个人锦标赛 – A组

排名第九轮成绩第八轮成绩第七轮成绩第六轮成绩第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F最终排名
名次   比赛员              积分  对手分  备注

1 张重义 Truong Trong Nghia 7.5 47.5   晋级《 象棋大师 》   2 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han 7 49 3 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan 6 44.5 4 卢国龙 Law Kok Leong 5.5 49 5 林子冲 Justin Lim Yee Shun 5.5 48 6 刘亿豪 Liu Yi Hao 5.5 47 7 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen 5.5 45 8 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin 5.5 43   晋级《 甲级棋士 》  
9 罗凌轲 Luo Ling Ke 5 47 10 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona 5 39.5 11 卢俊宇 Lu Jun Yu 5 33.5 12 吴家乐 Ng Jia Le 4.5 41.5 13 施由炳 See Yew Peng 4.5 41 14 徐道嵘 Sii Toh Ing 4.5 40.5 15 刘怡宏 Liu Yi Hong 4.5 36 16 李魁勉 Lee Kwei Mean 4 47.5 17 周劲程 Chew Jin Cheng 4 43 后手胜局=2 18 陈靖麟 Chen Jing Ling 4 43 后手胜局=0 19 符式弘 Foo Shi Hong 4 35.5 20 宋成华 Soong Song Fah 4 33.5 21 李永耀 Lee Weng Yew 3.5 33.5 22 杜义俊 Toh Kee Joon 3.5 32.5 23 陈世昌 Chin Shin Chang 3.5 32 24 吕良益 Bernard Loo Leong Aik 3 32.5 25 洪啟明 Hoon Kee Min 2.5 34.5

9第九轮 21/06/2019 星期五 晚上 7:45 PM象总
台 红方              积分      黑方               积分

 1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1) [6.5]  .5:.5  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [5] 
 2 罗凌轲 Luo Ling Ke (11)    [5]   0:1  张重义 Truong Trong Nghia (21)  [6.5]
 3 卢国龙 Law Kok Leong (3)    [5.5]  0:1  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (8)   [5] 
 4 刘亿豪 Liu Yi Hao (2)     [4.5]  1:0  吴家乐 Ng Jia Le (13)       [4.5]
 5 林子冲 Justin Lim Yee Shun (5) [4.5]  1:0  徐道嵘 Sii Toh Ing (15)      [4.5]
 6 施由炳 See Yew Peng (18)    [4.5]  0:1  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (9)  [4.5]
 7 卢俊宇 Lu Jun Yu (12)     [4]   1:0  李魁勉 Lee Kwei Mean (4)     [4] 
 8 陈靖麟 Chen Jing Ling (7)   [4]   0:1  陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (16)  [4] 
 9 周劲程 Chew Jin Cheng (6)   [3.5]  .5:.5  符式弘 Foo Shi Hong (22)     [3.5]
10 李永耀 Lee Weng Yew (10)    [3]   .5:.5  宋成华 Soong Song Fah (24)    [3.5]
11 杜义俊 Toh Kee Joon (14)    [3]   .5:.5  陈世昌 Chin Shin Chang (25)    [3] 
12 洪啟明 Hoon Kee Min (19)    [2.5]  0:1  吕良益 Bernard Loo Leong Aik (20) [2] 
13 刘怡宏 Liu Yi Hong (23)    [3.5]  1:0  BYE (26)             [0] 

8第八轮 20/06/2019 星期四 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)  [5.5]  1:0  罗凌轲 Luo Ling Ke (11)    [5] 
 2 张重义 Truong Trong Nghia (21)  [5.5]  1:0  刘亿豪 Liu Yi Hao (2)     [4.5]
 3 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [4.5]  .5:.5  卢国龙 Law Kok Leong (3)    [5] 
 4 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (9)  [4]   .5:.5  林子冲 Justin Lim Yee Shun (5) [4] 
 5 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (8)   [4]   1:0  陈靖麟 Chen Jing Ling (7)   [4] 
 6 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (16)  [3.5]  .5:.5  施由炳 See Yew Peng (18)    [4] 
 7 周劲程 Chew Jin Cheng (6)     [3.5]  0:1  徐道嵘 Sii Toh Ing (15)    [3.5]
 8 吴家乐 Ng Jia Le (13)       [3.5]  1:0  刘怡宏 Liu Yi Hong (23)    [3.5]
 9 李魁勉 Lee Kwei Mean (4)     [3]   1:0  李永耀 Lee Weng Yew (10)    [3] 
10 符式弘 Foo Shi Hong (22)     [2.5]  1:0  陈世昌 Chin Shin Chang (25)  [3] 
11 宋成华 Soong Song Fah (24)    [2.5]  1:0  洪啟明 Hoon Kee Min (19)    [2.5]
12 吕良益 Bernard Loo Leong Aik (20) [2]   0:1  杜义俊 Toh Kee Joon (14)    [2] 
13 卢俊宇 Lu Jun Yu (12)       [3]   1:0  BYE (26)           [0] 

7第七轮 19/06/2019 星期三 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分

 1 卢国龙 Law Kok Leong (3)     [5]   0:1  张重义 Truong Trong Nghia (21)  [4.5]
 2 刘亿豪 Liu Yi Hao (2)       [4]   .5:.5  吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)  [5] 
 3 罗凌轲 Luo Ling Ke (11)      [4]   1:0  陈靖麟 Chen Jing Ling (7)    [4] 
 4 林子冲 Justin Lim Yee Shun (5)  [3.5]  .5:.5  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (8)   [3.5]
 5 刘怡宏 Liu Yi Hong (23)      [3.5]  0:1  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [3.5]
 6 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (9)  [3]   1:0  李魁勉 Lee Kwei Mean (4)     [3] 
 7 徐道嵘 Sii Toh Ing (15)      [3]   .5:.5  吴家乐 Ng Jia Le (13)      [3] 
 8 陈世昌 Chin Shin Chang (25)    [3]   0:1  施由炳 See Yew Peng (18)     [3] 
 9 宋成华 Soong Song Fah (24)    [2.5]  0:1  周劲程 Chew Jin Cheng (6)    [2.5]
10 洪啟明 Hoon Kee Min (19)     [2]   .5:.5  卢俊宇 Lu Jun Yu (12)      [2.5]
11 吕良益 Bernard Loo Leong Aik (20) [2]   0:1  陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (16)  [2.5]
12 杜义俊 Toh Kee Joon (14)     [1]   1:0  符式弘 Foo Shi Hong (22)     [2.5]
13 李永耀 Lee Weng Yew (10)     [2]   1:0  BYE                  

6第六轮 16/06/2019 星期日 旁晚 6:45 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分

 1 罗凌轲 Luo Ling Ke (11)     [3.5]  .5:.5  卢国龙 Law Kok Leong (3)     [4.5]
 2 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)  [4]   1:0  林子冲 Justin Lim Yee Shun (5)  [3.5]
 3 李魁勉 Lee Kwei Mean (4)     [3]   0:1  张重义 Truong Trong Nghia (21)  [3.5]
 4 施由炳 See Yew Peng (18)     [3]   0:1  刘亿豪 Liu Yi Hao (2)       [3] 
 5 陈靖麟 Chen Jing Ling (7)    [3]   1:0  徐道嵘 Sii Toh Ing (15)      [3] 
 6 周劲程 Chew Jin Cheng (6)    [2.5]  0:1  刘怡宏 Liu Yi Hong (23)      [2.5]
 7 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (8)   [2.5]  1:0  宋成华 Soong Song Fah (24)    [2.5]
 8 吴家乐 Ng Jia Le (13)      [2.5]  .5:.5  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (9)  [2.5]
 9 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [2.5]  1:0  陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (16)  [2.5]
10 卢俊宇 Lu Jun Yu (12)      [2.5]  0:1  陈世昌 Chin Shin Chang (25)    [2] 
11 李永耀 Lee Weng Yew (10)     [2]   0:1  吕良益 Bernard Loo Leong Aik (20) [1] 
12 洪啟明 Hoon Kee Min (19)     [1]   1:0  杜义俊 Toh Kee Joon (14)     [1] 
13 符式弘 Foo Shi Hong (22)     [1.5]  1:0  BYE                  

5第五轮 15/06/2019 星期六 旁晚 6:45 PM象总
台 红方              积分       黑方               积分

 1 卢国龙 Law Kok Leong (3)    [4]   .5:.5  吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)  [3.5]
 2 林子冲 Justin Lim Yee Shun (5) [3]   .5:.5  罗凌轲 Luo Ling Ke (11)      [3] 
 3 刘亿豪 Liu Yi Hao (2)      [2.5]  .5:.5  陈靖麟 Chen Jing Ling (7)     [2.5]
 4 徐道嵘 Sii Toh Ing (15)     [2.5]  .5:.5  李魁勉 Lee Kwei Mean (4)     [2.5]
 5 张重义 Truong Trong Nghia (21) [2.5]  1:0  周劲程 Chew Jin Cheng (6)     [2.5]
 6 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (9) [2]   .5:.5  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [2] 
 7 施由炳 See Yew Peng (18)    [2]   1:0  李永耀 Lee Weng Yew (10)     [2] 
 8 刘怡宏 Liu Yi Hong (23)     [2]   .5:.5  卢俊宇 Lu Jun Yu (12)       [2] 
 9 宋成华 Soong Song Fah (24)   [2]   .5:.5  吴家乐 Ng Jia Le (13)       [2] 
10 符式弘 Foo Shi Hong (22)    [1.5]  0:1  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (8)   [1.5]
11 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (16) [1.5]  1:0  洪啟明 Hoon Kee Min (19)     [1] 
12 陈世昌 Chin Shin Chang (25)   [1]   1:0  吕良益 Bernard Loo Leong Aik (20) [1] 
13 杜义俊 Toh Kee Joon (14)    [0]   1:0  BYE                  

4第四轮 14/06/2019 星期五 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 刘亿豪 Liu Yi Hao (2)       [2.5]  0:1  卢国龙 Law Kok Leong (3)    [3] 
 2 李魁勉 Lee Kwei Mean (4)     [2.5]  0:1  吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1) [2.5]
 3 陈靖麟 Chen Jing Ling (7)     [2]   .5:.5  林子冲 Justin Lim Yee Shun (5) [2.5]
 4 李永耀 Lee Weng Yew (10)     [2]   0:1  罗凌轲 Luo Ling Ke (11)     [2] 
 5 徐道嵘 Sii Toh Ing (15)      [1.5]  1:0  施由炳 See Yew Peng (18)    [2] 
 6 周劲程 Chew Jin Cheng (6)     [1.5]  1:0  陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (16) [1.5]
 7 张重义 Truong Trong Nghia (21)  [1.5]  1:0  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (8)  [1.5]
 8 卢俊宇 Lu Jun Yu (12)       [1.5]  .5:.5  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (9) [1.5]
 9 吴家乐 Ng Jia Le (13)       [1]   1:0  符式弘 Foo Shi Hong (22)    [1.5]
10 吕良益 Bernard Loo Leong Aik (20) [1]   0:1  宋成华 Soong Song Fah (24)   [1] 
11 刘怡宏 Liu Yi Hong (23)      [1]   1:0  陈世昌 Chin Shin Chang (25)   [1] 
12 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [1]   1:0  杜义俊 Toh Kee Joon (14)    [0] 
13 洪啟明 Hoon Kee Min (19)     [0]   1:0  BYE (26)            [0] 

3第三轮 09/06/2019 星期日 旁晚 6:45 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 林子冲 Justin Lim Yee Shun (5)  [2]   .5:.5  刘亿豪 Liu Yi Hao (2)      [2] 
 2 卢国龙 Law Kok Leong (3)     [2]   1:0  施由炳 See Yew Peng (18)     [2] 
 3 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)  [1.5]  1:0  张重义 Truong Trong Nghia (21)  [1.5]
 4 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (8)   [1.5]  0:1  李魁勉 Lee Kwei Mean (4)     [1.5]
 5 陈靖麟 Chen Jing Ling (7)     [1]   1:0  吴家乐 Ng Jia Le (13)      [1] 
 6 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (9)  [1]   .5:.5  徐道嵘 Sii Toh Ing (15)     [1] 
 7 陈世昌 Chin Shin Chang (25)    [1]   0:1  李永耀 Lee Weng Yew (10)     [1] 
 8 罗凌轲 Luo Ling Ke (11)      [1]   1:0  宋成华 Soong Song Fah (24)    [1] 
 9 符式弘 Foo Shi Hong (22)     [1]   .5:.5  卢俊宇 Lu Jun Yu (12)      [1] 
10 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (16)  [.5]   1:0  刘怡宏 Liu Yi Hong (23)     [1] 
11 杜义俊 Toh Kee Joon (14)     [0]   0:1  周劲程 Chew Jin Cheng (6)    [.5] 
12 洪啟明 Hoon Kee Min (19)     [0]   0:1  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [0] 
13 吕良益 Bernard Loo Leong Aik (20) [0]   1:0  BYE                  

2第二轮 08/06/2019 星期六 旁晚 6:45 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分

 1 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (8)   [1]   .5:.5  吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)  [1] 
 2 刘亿豪 Liu Yi Hao (2)      [1]   1:0  罗凌轲 Luo Ling Ke (11)      [1] 
 3 李永耀 Lee Weng Yew (10)     [1]   0:1  卢国龙 Law Kok Leong (3)     [1] 
 4 卢俊宇 Lu Jun Yu (12)      [1]   0:1  林子冲 Justin Lim Yee Shun (5)  [1] 
 5 施由炳 See Yew Peng (18)     [1]   1:0  陈靖麟 Chen Jing Ling (7)     [1] 
 6 李魁勉 Lee Kwei Mean (4)     [.5]   1:0  陈世昌 Chin Shin Chang (25)    [1] 
 7 张重义 Truong Trong Nghia (21)  [.5]   1:0  陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (16)  [.5] 
 8 周劲程 Chew Jin Cheng (6)    [0]   .5:.5  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (9)  [.5] 
 9 吴家乐 Ng Jia Le (13)      [0]   1:0  洪启明 Hoon Kee Min (19)     [0] 
10 刘怡宏 Liu Yi Hong (23)     [0]   1:0  杜义俊 Toh Kee Joon (14)     [0] 
11 徐道嵘 Sii Toh Ing (15)     [0]   1:0  吕良益 Bernard Loo Leong Aik (20) [0] 
12 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [0]   0:1  符式弘 Foo Shi Hong (22)     [0] 
13 宋成华 Soong Song Fah (24)    [0]   1:0  BYE                  

1第一轮 07/06/2019 星期五 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)  [0]   1:0  吴家乐 Ng Jia Le (13)      [0] 
 2 杜义俊 Toh Kee Joon (14)     [0]   0:1  刘亿豪 Liu Yi Hao (2)      [0] 
 3 卢国龙 Law Kok Leong (3)     [0]   1:0  徐道嵘 Sii Toh Ing (15)     [0] 
 4 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (16)  [0]   .5:.5  李魁勉 Lee Kwei Mean (4)     [0] 
 5 林子冲 Justin Lim Yee Shun (5)  [0]   1:0  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [0] 
 6 施由炳 See Yew Peng (18)     [0]   1:0  周劲程 Chew Jin Cheng (6)    [0] 
 7 陈靖麟 Chen Jing Ling (7)     [0]   1:0  洪启明 Hoon Kee Min (19)     [0] 
 8 吕良益 Bernard Loo Leong Aik (20) [0]   0:1  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (8)   [0] 
 9 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (9)  [0]   .5:.5  张重义 Truong Trong Nghia (21)  [0] 
10 符式弘 Foo Shi Hong (22)     [0]   0:1  李永耀 Lee Weng Yew (10)     [0] 
11 罗凌轲 Luo Ling Ke (11)      [0]   1:0  刘怡宏 Liu Yi Hong (23)     [0] 
12 宋成华 Soong Song Fah (24)    [0]   0:1  卢俊宇 Lu Jun Yu (12)      [0] 
13 陈世昌 Chin Shin Chang (25)    [0]   1:0  BYE (26)            [0] 

“孙文广杯”第60届全国象棋个人锦标赛 – B组

排名第九轮成绩第八轮成绩第七轮成绩第六轮成绩第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F最终排名
名次   比赛员              积分  对手分  胜局   备注

1 李蒋发 Lee Chang Fatt 7.5 51 7 晋级《 乙级棋士 》 2 梁福源 Leong Fu Yuan 7 51.5 6 晋级《 乙级棋士 》 3 钟旻翰 Choong Min Han 6.5 53 5 晋级《 乙级棋士 》 4 廖文森 Ethan Widjaja 6.5 52.5 5 晋级《 乙级棋士 》 5 刘顺成 Low Soon Seng 6.5 46.5 6 得序分2分 6 邓锦聪 Thien Kim Chuong 6.5 45 6 得序分2分,累积四分 晋级《 乙级棋士 》 7 陈荣安 Tan Yong Ann 6 49 5 得序分2分 8 李雯宜 Lee Mun Yee 6 48.5 4 得序分2分
9 黄康捷 Ng Kong Keat 6 46 5 得序分1分 10 王艺飞 Wang Yifei 6 44 5 得序分1分 11 卢志豪 Loh Zhi Hao 5.5 46 5 得序分1分 12 徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin 5.5 43 5 得序分1分 13 李志贤 Lee Chee Shen 5.5 41.5 5 14 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy 5.5 39 3 15 黄凯鑫 Huang Kaixin 5 48.5 3 16 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang 5 48 4 17 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin 5 45 4 18 曾钧湧 Chan Jun Yong 5 44.5 4 19 郭正有 Joseph Quek Chia Woo 5 44 5 20 蔡德财 Chua Teck Chye 5 40.5 4 21 彭劲霖 Atticus Phang 5 37 5 22 林志强 Benson Lam 4.5 46.5 4 23 袁泳龙 Ace Yuan 4.5 42.5 4 24 李华兴 Benny Lee 4.5 39.5 4 直接对局,李华兴胜洪明德 25 洪明德 Ang Ming Teck 4.5 39.5 3 26 吴得顺 Goh Test Soon 4.5 34 2 27 庄奕扬 Chong Yik Yang 4 44.5 2 28 陈启璇 Tan Qi Xuan 4 43 1 29 郑健祥 Tay Kian Siang 4 42.5 3 30 孙敬亭 Sng Cheng Beng 4 41.5 3 31 李帅毅 Li Shuai Yi 4 38 3 32 陈雍妮 Chen Yong Nei 4 36.5 3 33 曹钰琛 Cao Yuchen 4 36 4 34 朱悦翔 Zhu Yuexiang 4 34 3 35 彭睿颖 Hazel Peng 4 33 4 36 吴迅磊 Goh Xun Lei, Jeroen 4 30.5 4 37 金圣 Jin Sheng 3.5 40.5 2 38 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus 3.5 40 3 39 邓维英 Patrick Teng 3 37.5 2 40 孙进坤 Soon Chin Koon 3 34.5 3 41 郭志强 Keh Chee Keong 3 33.5 1 42 孙颖文 Jeremiah 3 32 3 直接对局,孙颖文胜蔡舒惠 43 蔡舒惠 Chai Shu Hui 3 32 2 44 赵以诺 Zhao Yinuo 3 30.5 2 45 张茗景 Teo Ming Jing 2.5 33.5 2 46 马毅恩 Mah Yi En 2 26 1 47 周恩麒 Chew Yan Kee 1.5 25.5 1 48 陈劭韋 Cyrus Tan Shao Wei 1 28.5 0

9第九轮 18/06/2019 星期二 晚上 7:45 PM象总
台 红方              积分       黑方               积分

 1 李雯宜 Lee Mun Yee (18)    [6]   0:1  李蒋发 Lee Chang Fatt (4)    [6.5]
 2 梁福源 Leong Fu Yuan (29)   [6.5]  .5:.5  廖文森 Ethan Widjaja (27)    [6] 
 3 钟旻翰 Choong Min Han (9)   [6.5]  0:1  邓锦聪 Thien Kim Chuong (2)   [5.5]
 4 曾鈞湧 Chan Jun Yong (7)    [5]   0:1  刘顺成 Low Soon Seng (20)    [5.5]
 5 王艺飞 Wang Yifei (24)     [5]   1:0  刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [5] 
 6 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42) [5]   .5:.5  李志贤 Lee Chee Shen (6)     [5] 
 7 陈荣安 Tan Yong Ann (22)    [5]   1:0  吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [5] 
 8 黄康捷 Ng Kong Keat (37)    [5]   1:0  洪明德 Ang Ming Teck (10)    [4.5]
 9 卢志豪 Loh Zhi Hao (5)     [4.5]  1:0  袁泳龙 Ace Yuan (34)       [4.5]
10 徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39) [4.5]  1:0  李华兴 Benny Lee (28)      [4.5]
11 郑健祥 Tay Kian Siang (33)   [4]   0:1  郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [4] 
12 庄奕扬 Chong Yik Yang (14)   [4]   0:1  蔡德财 Chua Teck Chye (41)    [4] 
13 彭劲霖 Atticus Phang (46)   [4]   1:0  彭睿颖 Hazel Peng (17)      [4] 
14 孙敬亭 Sng Cheng Beng (30)   [4]   0:1  黄凯鑫 Huang Kaixin (31)     [4] 
15 金圣 Jin Sheng (48)      [3.5]  0:1  林志强 Benson Lam (1)      [3.5]
16 朱悦翔 Zhu Yuexiang (26)    [3.5]  .5:.5  陈启璇 Tan Qi Xuan (40)     [3.5]
17 吴得顺 Goh Test Soon (32)   [3.5]  +:-  陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43)  [3.5]
18 赵以诺 Zhao Yinuo (25)     [3]   0:1  曹钰琛 Cao Yuchen (11)      [3] 
19 孙颖文 Jeremiah (47)      [3]   0:1  吴迅磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [3] 
20 孙进坤 Soon Chin Koon (36)   [3]   0:1  李帅毅 Li Shuai Yi (19)     [3] 
21 张茗景 Teo Ming Jing (23)   [2.5]  0:1  陈雍妮 Chen Yong Nei (45)    [3] 
22 马毅恩 Mah Yi En (21)     [2]   0:1  蔡舒惠 Chai Shu Hui (12)     [2] 
23 陈劭韋 Cyrus Tan Shao Wei (15) [1]   0:1  郭志强 Keh Chee Keong (44)    [2] 
24 周恩麒 Chew Yan Kee (13)    [.5]   1:0   BYE (49)            [0] 

8第八轮 17/06/2019 星期一 晚上 7:45 PM象总
台 红方              积分       黑方              积分

 1 廖文森 Ethan Widjaja (27)    [5.5]  .5:.5  钟旻翰 Choong Min Han (9)    [6] 
 2 李蒋发 Lee Chang Fatt (4)    [5.5]  1:0  陈荣安 Tan Yong Ann (22)     [5] 
 3 梁福源 Leong Fu Yuan (29)    [5.5]  1:0  黄康捷 Ng Kong Keat (37)     [5] 
 4 李雯宜 Lee Mun Yee (18)     [5]   +:-  刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [5] 
 5 邓锦聪 Thien Kim Chuong (2)   [4.5]  1:0  徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39)  [4.5]
 6 刘顺成 Low Soon Seng (20)    [4.5]  1:0  卢志豪 Loh Zhi Hao (5)      [4.5]
 7 李华兴 Benny Lee (28)      [4.5]  0:1  王艺飞 Wang Yifei (24)      [4] 
 8 李志贤 Lee Chee Shen (6)    [4]   1:0  彭劲霖 Atticus Phang (46)    [4] 
 9 郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [4]   0:1  曾鈞湧 Chan Jun Yong (7)     [4] 
10 黄凯鑫 Huang Kaixin (31)    [4]   -:+  吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [4] 
11 林志强 Benson Lam (1)      [3.5]  0:1  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42)  [4] 
12 洪明德 Ang Ming Teck (10)    [3.5]  +:-  陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43)  [3.5]
13 蔡德财 Chua Teck Chye (41)   [3.5]  .5:.5  孙敬亭 Sng Cheng Beng (30)    [3.5]
14 金圣 Jin Sheng (48)       [3.5]  0:1  袁泳龙 Ace Yuan (34)       [3.5]
15 庄奕扬 Chong Yik Yang (14)   [3]   +:-  邓维英 Patrick Teng (35)     [3] 
16 彭睿颖 Hazel Peng (17)     [3]   1:0  孙进坤 Soon Chin Koon (36)    [3] 
17 陈启璇 Tan Qi Xuan (40)     [3]   .5:.5  吴得顺 Goh Test Soon (32)    [3] 
18 陈雍妮 Chen Yong Nei (45)    [3]   0:1  郑健祥 Tay Kian Siang (33)    [3] 
19 李帅毅 Li Shuai Yi (19)     [2.5]  .5:.5  赵以诺 Zhao Yinuo (25)      [2.5]
20 张茗景 Teo Ming Jing (23)    [2.5]  0:1  朱悦翔 Zhu Yuexiang (26)     [2.5]
21 曹钰琛 Cao Yuchen (11)     [2]   1:0  郭志强 Keh Chee Keong (44)    [2] 
22 蔡舒惠 Chai Shu Hui (12)    [2]   0:1  孙颖文 Jeremiah (47)       [2] 
23 吴迅磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [2]   1:0  陈劭韋 Cyrus Tan Shao Wei (15)  [1] 
24 马毅恩 Mah Yi En (21)      [1]   +:-  周恩麒 Chew Yan Kee (13)     [.5] 

7第七轮 12/06/2019 星期三 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 钟旻翰 Choong Min Han (9)    [5.5]  .5:.5  梁福源 Leong Fu Yuan (29)    [5] 
 2 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [4.5]  .5:.5  李蒋发 Lee Chang Fatt (4)    [5] 
 3 廖文森 Ethan Widjaja (27)    [4.5]  1:0  刘顺成 Low Soon Seng (20)    [4.5]
 4 陈荣安 Tan Yong Ann (22)     [4.5]  .5:.5  黄康捷 Ng Kong Keat (37)    [4.5]
 5 王艺飞 Wang Yifei (24)      [4]   0:1  李雯宜 Lee Mun Yee (18)     [4] 
 6 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [4]   0:1  邓锦聪 Thien Kim Chuong (2)   [3.5]
 7 徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39)  [3.5]  1:0  林志强 Benson Lam (1)      [3.5]
 8 卢志豪 Loh Zhi Hao (5)      [3.5]  1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (41)   [3.5]
 9 曾鈞湧 Chan Jun Yong (7)     [3.5]  .5:.5  黄凯鑫 Huang Kaixin (31)    [3.5]
10 洪明德 Ang Ming Teck (10)    [3.5]  0:1  李华兴 Benny Lee (28)      [3.5]
11 郑健祥 Tay Kian Siang (33)    [3]   0:1  李志贤 Lee Chee Shen (6)    [3] 
12 陈启璇 Tan Qi Xuan (40)     [3]   0:1  郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [3] 
13 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42)  [3]   1:0  庄奕扬 Chong Yik Yang (14)   [3] 
14 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43)  [3]   .5:.5  孙敬亭 Sng Cheng Beng (30)   [3] 
15 彭劲霖 Atticus Phang (46)    [3]   1:0  李帅毅 Li Shuai Yi (19)     [2.5]
16 袁泳龙 Ace Yuan (34)       [2.5]  1:0  张茗景 Teo Ming Jing (23)    [2.5]
17 金圣 Jin Sheng (48)       [2.5]  +:-  朱悦翔 Zhu Yuexiang (26)    [2.5]
18 邓维英 Patrick Teng (35)     [2]   1:0  曹钰琛 Cao Yuchen (11)     [2] 
19 孙进坤 Soon Chin Koon (36)    [2]   1:0  蔡舒惠 Chai Shu Hui (12)    [2] 
20 陈雍妮 Chen Yong Nei (45)    [2]   1:0  吴迅磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [2] 
21 郭志强 Keh Chee Keong (44)    [2]   0:1  彭睿颖 Hazel Peng (17)     [2] 
22 吴得顺 Goh Test Soon (32)    [2]   1:0  孙颖文 Jeremiah (47)      [2] 
23 马毅恩 Mah Yi En (21)      [1]   0:1  赵以诺 Zhao Yinuo (25)     [1.5]
24 周恩麒 Chew Yan Kee (13)     [0]   .5:.5  陈劭韋 Cyrus Tan Shao Wei (15) [.5] 

6第六轮 11/06/2019 星期二 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 刘顺成 Low Soon Seng (20)    [4.5]  0:1  钟旻翰 Choong Min Han (9)    [4.5]
 2 陈荣安 Tan Yong Ann (22)    [4.5]  0:1  梁福源 Leong Fu Yuan (29)    [4] 
 3 李蒋发 Lee Chang Fatt (4)    [4]   1:0  曾鈞湧 Chan Jun Yong (7)     [3.5]
 4 邓锦聪 Thien Kim Chuong (2)   [3.5]  0:1  廖文森 Ethan Widjaja (27)    [3.5]
 5 黄凯鑫 Huang Kaixin (31)    [3.5]  0:1  刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [3.5]
 6 黄康捷 Ng Kong Keat (37)    [3.5]  1:0  卢志豪 Loh Zhi Hao (5)      [3.5]
 7 郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [3]   0:1  王艺飞 Wang Yifei (24)      [3] 
 8 庄奕扬 Chong Yik Yang (14)   [3]   0:1  吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [3] 
 9 李雯宜 Lee Mun Yee (18)     [3]   1:0  陈启璇 Tan Qi Xuan (40)     [3] 
10 孙敬亭 Sng Cheng Beng (30)   [3]   0:1  洪明德 Ang Ming Teck (10)    [2.5]
11 林志强 Benson Lam (1)      [2.5]  1:0  袁泳龙 Ace Yuan (34)       [2.5]
12 李帅毅 Li Shuai Yi (19)     [2.5]  0:1  蔡德财 Chua Teck Chye (41)    [2.5]
13 朱悦翔 Zhu Yuexiang (26)    [2.5]  0:1  徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39)  [2.5]
14 李华兴 Benny Lee (28)      [2.5]  1:0  金圣 Jin Sheng (48)       [2.5]
15 李志贤 Lee Chee Shen (6)    [2]   1:0  邓维英 Patrick Teng (35)     [2] 
16 曹钰琛 Cao Yuchen (11)     [2]   0:1  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42)  [2] 
17 吴迅磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [2]   0:1  彭劲霖 Atticus Phang (46)    [2] 
18 彭睿颖 Hazel Peng (17)     [2]   0:1  陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43)  [2] 
19 孙颖文 Jeremiah (47)      [2]   0:1  郑健祥 Tay Kian Siang (33)    [2] 
20 蔡舒惠 Chai Shu Hui (12)    [1.5]  .5:.5  郭志强 Keh Chee Keong (44)    [1.5]
21 吴得顺 Goh Test Soon (32)    [1.5]  .5:.5  陈雍妮 Chen Yong Nei (45)    [1.5]
22 张茗景 Teo Ming Jing (23)    [1.5]  1:0  马毅恩 Mah Yi En (21)      [1] 
23 陈劭韋 Cyrus Tan Shao Wei (15) [.5]   0:1  孙进坤 Soon Chin Koon (36)    [1] 
24 赵以诺 Zhao Yinuo (25)     [.5]   1:0  周恩麒 Chew Yan Kee (13)     [0] 

5第五轮 10/06/2019 星期一 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 钟旻翰 Choong Min Han (9)    [4]   .5:.5  陈荣安 Tan Yong Ann (22)    [4] 
 2 李雯宜 Lee Mun Yee (18)     [3]   0:1  刘顺成 Low Soon Seng (20)    [3.5]
 3 王艺飞 Wang Yifei (24)      [3]   0:1  李蒋发 Lee Chang Fatt (4)    [3] 
 4 廖文森 Ethan Widjaja (27)    [3]   .5:.5  黄凯鑫 Huang Kaixin (31)    [3] 
 5 梁福源 Leong Fu Yuan (29)    [3]   1:0  林志强 Benson Lam (1)      [2.5]
 6 袁泳龙 Ace Yuan (34)       [2.5]  0:1  邓锦聪 Thien Kim Chuong (2)   [2.5]
 7 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [2.5]  1:0  洪明德 Ang Ming Teck (10)    [2.5]
 8 卢志豪 Loh Zhi Hao (5)      [2.5]  1:0  徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39) [2.5]
 9 曾鈞湧 Chan Jun Yong (7)     [2.5]  1:0  李华兴 Benny Lee (28)      [2.5]
10 黄康捷 Ng Kong Keat (37)     [2.5]  1:0  彭睿颖 Hazel Peng (17)     [2] 
11 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [2]   1:0  李志贤 Lee Chee Shen (6)    [2] 
12 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42)  [2]   0:1  郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [2] 
13 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43)  [2]   0:1  庄奕扬 Chong Yik Yang (14)   [2] 
14 彭劲霖 Atticus Phang (46)    [2]   0:1  孙敬亭 Sng Cheng Beng (30)   [2] 
15 郑健祥 Tay Kian Siang (33)    [2]   0:1  陈启璇 Tan Qi Xuan (40)     [2] 
16 邓维英 Patrick Teng (35)     [1.5]  .5:.5  金圣 Jin Sheng (48)       [2] 
17 蔡德财 Chua Teck Chye (41)    [1.5]  1:0  蔡舒惠 Chai Shu Hui (12)    [1.5]
18 郭志强 Keh Chee Keong (44)    [1.5]  0:1  李帅毅 Li Shuai Yi (19)     [1.5]
19 陈雍妮 Chen Yong Nei (45)    [1.5]  0:1  朱悦翔 Zhu Yuexiang (26)    [1.5]
20 马毅恩 Mah Yi En (21)      [1]   0:1  曹钰琛 Cao Yuchen (11)     [1] 
21 孙进坤 Soon Chin Koon (36)    [1]   0:1  吴迅磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [1] 
22 孙颖文 Jeremiah (47)       [1]   1:0  赵以诺 Zhao Yinuo (25)     [.5] 
23 陈劭韋 Cyrus Tan Shao Wei (15)  [.5]   0:1  张茗景 Teo Ming Jing (23)    [.5] 
24 周恩麒 Chew Yan Kee (13)     [0]   0:1  吴得顺 Goh Test Soon (32)    [.5] 

4第四轮 06/06/2019 星期四 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 李蒋发 Lee Chang Fatt (4)    [3]   0:1  钟旻翰 Choong Min Han (9)    [3] 
 2 陈荣安 Tan Yong Ann (22)     [3]   1:0  卢志豪 Loh Zhi Hao (5)      [2.5]
 3 黄凯鑫 Huang Kaixin (31)     [2.5]  .5:.5  李雯宜 Lee Mun Yee (18)     [2.5]
 4 刘顺成 Low Soon Seng (20)    [2.5]  1:0  袁泳龙 Ace Yuan (34)       [2.5]
 5 李华兴 Benny Lee (28)      [2]   .5:.5  林志强 Benson Lam (1)      [2] 
 6 邓锦聪 Thien Kim Chuong (2)   [2]   .5:.5  黄康捷 Ng Kong Keat (37)     [2] 
 7 庄奕扬 Chong Yik Yang (14)    [2]   0:1  梁福源 Leong Fu Yuan (29)    [2] 
 8 孙敬亭 Sng Cheng Beng (30)    [2]   0:1  王艺飞 Wang Yifei (24)      [2] 
 9 金圣 Jin Sheng (48)       [2]   0:1  廖文森 Ethan Widjaja (27)    [2] 
10 陈启璇 Tan Qi Xuan (40)     [2]   0:1  刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [1.5]
11 朱悦翔 Zhu Yuexiang (26)     [1.5]  0:1  曾鈞涌 Chan Jun Yong (7)     [1.5]
12 洪明德 Ang Ming Teck (10)    [1.5]  1:0  邓维英 Patrick Teng (35)     [1.5]
13 徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39)  [1.5]  1:0  李帅毅 Li Shuai Yi (19)     [1.5]
14 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42)  [1.5]  .5:.5  郑健祥 Tay Kian Siang (33)    [1.5]
15 李志贤 Lee Chee Shen (6)     [1]   1:0  郭志强 Keh Chee Keong (44)    [1.5]
16 郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [1]   1:0  孙进坤 Soon Chin Koon (36)    [1] 
17 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [1]   1:0  曹钰琛 Cao Yuchen (11)      [1] 
18 蔡舒惠 Chai Shu Hui (12)     [1]   .5:.5  陈雍妮 Chen Yong Nei (45)    [1] 
19 彭睿颖 Hazel Peng (17)      [1]   1:0  孙颖文 Jeremiah (47)       [1] 
20 彭劲霖 Atticus Phang (46)    [1]   1:0  马毅恩 Mah Yi En (21)      [1] 
21 张茗景 Teo Ming Jing (23)    [.5]   0:1  陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43)  [1] 
22 吴得顺 Goh Test Soon (32)    [.5]   0:1  蔡德财 Chua Teck Chye (41)    [.5] 
23 吴讯磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [0]   1:0  周恩麒 Chew Yan Kee (13)     [0] 
24 赵以诺 Zhao Yinuo (25)      [0]   .5:.5  陈邵伟 Cyrus Tan Shao Wei (15)  [0] 

3第三轮 05/06/2019 星期三 旁晚 6:45 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 林志强 Benson Lam (1)      [2]   0:1  陈荣安 Tan Yong Ann (22)     [2] 
 2 梁福源 Leong Fu Yuan (29)    [2]   0:1  李蒋发 Lee Chang Fatt (4)    [2] 
 3 卢志豪 Loh Zhi Hao (5)      [2]   .5:.5  黄凯鑫 Huang Kaixin (31)     [2] 
 4 钟旻翰 Choong Min Han (9)    [2]   1:0  金圣 Jin Sheng (48)       [2] 
 5 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [1.5]  0:1  刘顺成 Low Soon Seng (20)    [1.5]
 6 袁泳龙 Ace Yuan (34)       [1.5]  1:0  洪明德 Ang Ming Teck (10)    [1.5]
 7 陈启璇 Tan Qi Xuan (40)     [1.5]  .5:.5  庄奕扬 Chong Yik Yang (14)    [1.5]
 8 徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39)  [1.5]  0:1  李雯宜 Lee Mun Yee (18)     [1.5]
 9 孙进坤 Soon Chin Koon (36)    [1]   0:1  邓锦聪 Thien Kim Chuong (2)   [1] 
10 黄康捷 Ng Kong Keat (37)     [1]   1:0  李志贤 Lee Chee Shen (6)     [1] 
11 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43)  [1]   -:+  王艺飞 Wang Yifei (24)      [1] 
12 郭志强 Keh Chee Keong (44)    [1]   .5:.5  朱悦翔 Zhu Yuexiang (26)     [1] 
13 廖文森 Ethan Widjaja (27)    [1]   1:0  吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [1] 
14 陈雍妮 Chen Yong Nei (45)    [1]   0:1  李华兴 Benny Lee (28)      [1] 
15 孙颖文 Jeremiah (47)       [1]   0:1  孙敬亭 Sng Cheng Beng (30)    [1] 
16 邓维英 Patrick Teng (35)     [1]   .5:.5  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42)  [1] 
17 郑健祥 Tay Kian Siang (33)    [.5]   1:0  彭劲霖 Atticus Phang (46)    [1] 
18 曾鈞涌 Chan Jun Yong (7)     [.5]   1:0  张茗景 Teo Ming Jing (23)    [.5] 
19 李帅毅 Li Shuai Yi (19)     [.5]   1:0  吴得顺 Goh Test Soon (32)    [.5] 
20 蔡德财 Chua Teck Chye (41)    [.5]   0:1  郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [0] 
21 曹钰琛 Cao Yuchen (11)      [0]   1:0  吴讯磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [0] 
22 赵以诺 Zhao Yinuo (25)      [0]   0:1  蔡舒惠 Chai Shu Hui (12)     [0] 
23 周恩麒 Chew Yan Kee (13)     [0]   0:1  彭睿颖 Hazel Peng (17)      [0] 
24 陈邵伟 Cyrus Tan Shao Wei (15)  [0]   0:1  马毅恩 Mah Yi En (21)      [0] 

2第二轮 04/06/2019 星期二 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 孙敬亭 Sng Cheng Beng (30)    [1]   0:1  林志强 Benson Lam (1)      [1] 
 2 邓锦聪 Thien Kim Chuong (2)   [1]   0:1  黄凯鑫 Huang Kaixin (31)     [1] 
 3 袁泳龙 Ace Yuan (34)       [1]   .5:.5  刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [1] 
 4 李蒋发 Lee Chang Fatt (4)    [1]   1:0  邓维英 Patrick Teng (35)     [1] 
 5 孙进坤 Soon Chin Koon (36)    [1]   0:1  卢志豪 Loh Zhi Hao (5)      [1] 
 6 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [1]   0:1  钟旻翰 Choong Min Han (9)    [1] 
 7 庄奕扬 Chong Yik Yang (14)    [1]   .5:.5  徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39)  [1] 
 8 刘顺成 Low Soon Seng (20)    [1]   .5:.5  陈启璇 Tan Qi Xuan (40)     [1] 
 9 陈荣安 Tan Yong Ann (22)     [1]   1:0  郭志强 Keh Chee Keong (44)    [1] 
10 彭劲霖 Atticus Phang (46)    [1]   0:1  梁福源 Leong Fu Yuan (29)    [1] 
11 金圣 Jin Sheng (48)       [1]   1:0  李帅毅 Li Shuai Yi (19)     [.5] 
12 洪明德 Ang Ming Teck (10)    [.5]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (41)    [.5] 
13 李雯宜 Lee Mun Yee (18)     [.5]   1:0  郑健祥 Tay Kian Siang (33)    [.5] 
14 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42)  [.5]  .5:.5  曾鈞涌 Chan Jun Yong (7)     [0] 
15 李志贤 Lee Chee Shen (6)     [0]   1:0  赵以诺 Zhao Yinuo (25)      [0] 
16 郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [0]   0:1  廖文森 Ethan Widjaja (27)    [0] 
17 王艺飞 Wang Yifei (24)      [0]   1:0  曹钰琛 Cao Yuchen (11)      [0] 
18 蔡舒惠 Chai Shu Hui (12)     [0]   0:1  黄康捷 Ng Kong Keat (37)     [0] 
19 朱悦翔 Zhu Yuexiang (26)     [0]   1:0  周恩麒 Chew Yan Kee (13)     [0] 
20 李华兴 Benny Lee (28)      [0]   1:0  陈邵伟 Cyrus Tan Shao Wei (15)  [0] 
21 吴讯磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [0]   0:1  陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43)  [0] 
22 彭睿颖 Hazel Peng (17)      [0]   0:1  陈雍妮 Chen Yong Nei (45)    [0] 
23 马毅恩 Mah Yi En (21)      [0]   0:1  孙颖文 Jeremiah (47)       [0] 
24 吴得顺 Goh Test Soon (32)    [0]   .5:.5  张茗景 Teo Ming Jing (23)    [0] 

1第一轮 03/06/2019 星期一 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 林志强 Benson Lam (1)      [0]   1:0  王艺飞 Wang Yifei (24)      [0] 
 2 赵以诺 Zhao Yinuo (25)      [0]   0:1  邓锦聪 Thien Kim Chuong (2)   [0] 
 3 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [0]   1:0  朱悦翔 Zhu Yuexiang (26)     [0] 
 4 廖文森 Ethan Widjaja (27)    [0]   0:1  李蒋发 Lee Chang Fatt (4)    [0] 
 5 卢志豪 Loh Zhi Hao (5)      [0]   1:0  李华兴 Benny Lee (28)      [0] 
 6 梁福源 Leong Fu Yuan (29)    [0]   1:0  李志贤 Lee Chee Shen (6)     [0] 
 7 曾鈞涌 Chan Jun Yong (7)     [0]   0:1  孙敬亭 Sng Cheng Beng (30)    [0] 
 8 黄凯鑫 Huang Kaixin (31)     [0]   1:0  郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [0] 
 9 钟旻翰 Choong Min Han (9)    [0]   1:0  吴得顺 Goh Test Soon (32)    [0] 
10 郑健祥 Tay Kian Siang (33)    [0]   .5:.5  洪明德 Ang Ming Teck (10)    [0] 
11 曹钰琛 Cao Yuchen (11)      [0]   0:1  袁泳龙 Ace Yuan (34)       [0] 
12 邓维英 Patrick Teng (35)     [0]   1:0  蔡舒惠 Chai Shu Hui (12)     [0] 
13 周恩麒 Chew Yan Kee (13)     [0]   0:1  孙进坤 Soon Chin Koon (36)    [0] 
14 黄康捷 Ng Kong Keat (37)     [0]   0:1  庄奕扬 Chong Yik Yang (14)    [0] 
15 陈邵伟 Cyrus Tan Shao Wei (15)  [0]   0:1  吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [0] 
16 徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39)  [0]   1:0  吴讯磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [0] 
17 彭睿颖 Hazel Peng (17)      [0]   -:+  陈启璇 Tan Qi Xuan (40)     [0] 
18 蔡德财 Chua Teck Chye (41)    [0]   .5:.5  李雯宜 Lee Mun Yee (18)     [0] 
19 李帅毅 Li Shuai Yi (19)     [0]   .5:.5  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42)  [0] 
20 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43)  [0]   0:1  刘顺成 Low Soon Seng (20)    [0] 
21 马毅恩 Mah Yi En (21)      [0]   -:+  郭志强 Keh Chee Keong (44)    [0] 
22 陈雍妮 Chen Yong Nei (45)    [0]   0:1  陈荣安 Tan Yong Ann (22)     [0] 
23 张茗景 Teo Ming Jing (23)    [0]   0:1  彭劲霖 Atticus Phang (46)    [0] 
24 孙颖文 Jeremiah (47)       [0]   0:1  金圣 Jin Sheng (48)       [0]