zzz

第四届 “图隆杯” 全国象棋个人公开赛

排名第九轮成绩第八轮成绩第七轮成绩第六轮成绩第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F 最终排名
名次  姓名                  积分  对手分  胜局  备注

1 刘亿豪 Low Yi Hao 8 51.0 7 2 林子冲 Lin Zi Cong 7.5 50.0 6 晋级甲级棋士 3 蔡俊杰 Chua Chun Kiat 7 53.0 6 4 黄俊阳 Ng Junyang 6.5 46.0 6 5 李国华 Lee Kok Hwa 6 49.5 5 6 林耀森 Lum Yew Sum 6 44.0 4 7 姚捷方 Yeo Jiefang Ryan 6 42.5 5 8 梁永兴 Liong Weng Heng 5.5 53.5 5 9 莊锦明 Chng Chin Beng 5.5 47.5 4 10 方 韬 Fang Tao 5.5 47.0 4 晋级乙级棋士
11 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen 5.5 46.5 5 12 邱冠杰 Francis Khew 5.5 45.0 4 晋级乙级棋士后手胜局2 13 巫汉梃 Boo Han Ting 5.5 45.0 4 乙级第一名后手胜局1 14 陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor 5.5 41.5 5 乙级第二名 15 潘满意 Pan Manyi 5 47.0 4 16 苏盈盈 Soh Ying Ying 5 45.0 3 晋级乙级棋士苏直胜刘,名列前;得序分2分(累积序分达5分) 17 刘 乐 Liu Le 5 45.0 3 得序分1分 18 卢俊宇 Loh Jun Yu 5 44.0 4 得序分1分 (累积序分达3分) 19 洪天瑞 Ang Ten Swee 5 44.0 3 乐龄第一名 20 迟益南 Chu Yinan 5 44.0 2 乙级第三名 21 张友彬 Teo Yew Bing Simon 5 40.5 3 22 陈世昌 Chin Shih Chang 5 39.5 4 23 徐道嵘 Darren Sii Toh Ing 5 38.5 3 24 黄子昱 Huang Ziyu 5 34.0 4 25 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin 4.5 44.5 4 26 陈忠信 Chan Chung Shun 4.5 40.5 4 27 熊国玮 Yoong Kok Wee Henry 4.5 39.5 3 28 洪啟明 Hoo Kee Min 4.5 38.0 4 乐龄第二名 29 谢承毅 Aloysius Chia Cheng Yi 4.5 38.0 4 30 徐文轩 Xu Wenxuan 4.5 32.5 3 31 汪靖轩 Wong Jing Xuan 4 46.0 4 32 吴家乐 Ng Jia Le 4 45.5 3 33 张君蔚 Teo Jun Wei 4 36.0 3 34 翁文龙 Ong Boon Leong 4 35.0 3 35 王 林 Wilson Wang 4 33.5 3 退出比赛 36 张 扬 Cheung Yeung 4 32.5 4 37 蔡徳财 Chua Teck Chye 4 29.5 4 38 刘怡辉 Liew Yi Hui 3.5 43.0 3 39 洪泉发 Ang Chuan Huat 3.5 37.5 3 乐龄第三名 40 陈茗芳 Fiona Tan Min Fang 3.5 34.5 3 41 刘伟烈 Liu Weilie 3.5 34.5 2 42 叶伟民 Yap Wei Min Barry 3 40.5 2 43 苏添福 Soh Thiam Hock 3 33.0 2 44 魏志偉 Ngoi Chi Wai 3 28.5 0 45 陈雍妮 Chen Yong Nei 2.5 31.0 1 46 郑晨曦 Tay Cheng See 2.5 30.5 2 47 蔡捷伟 Chua Xavier 2.5 30.5 1 48 李华兴 Benny Lee 2 37.0 1 49 吴得顺 Goh Test Soon 2 29.0 1 50 蔡福霖 Chua Hock Lin 1.5 26.0 0 退出比赛 51 陈先准 Chen Xianzhun 0.5 10.0 0 退出比赛 52 赖颖正 Lioniel Lai Ying Jung 0 12.5 0 退出比赛

9 第九轮 19/12/2014 星期五 晚上 7:45 PM
台 红方                积分       黑方              积分

 1 刘亿豪 Low Yi Hao (2)       [7]   1:0  姚捷方 Yeo Jiefang Ryan (7)   [6] 
 2 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (11)  [5.5]  0:1  林子冲 Lin Zi Cong (15)     [6.5]
 3 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6)     [6]   1:0  方 韬 Fang Tao (25)       [5.5]
 4 梁永兴 Liong Weng Heng (4)     [5.5]  0:1  黄俊阳 Ng Junyang (5)      [5.5]
 5 潘满意 Pan Manyi (13)       [5]   0:1  林耀森 Lum Yew Sum (1)      [5] 
 6 李国华 Lee Kok Hwa (3)       [5]   1:0  苏盈盈 Soh Ying Ying (23)    [5] 
 7 邱冠杰 Francis Khew (44)      [5]   .5:.5  莊锦明 Chng Chin Beng (9)    [5] 
 8 巫汉梃 Boo Han Ting (19)      [5]   .5:.5  徐道嵘 Darren Sii Toh Ing (10)  [4.5]
 9 张友彬 Teo Yew Bing Simon (16)   [4.5]  .5:.5  洪天瑞 Ang Ten Swee (12)     [4.5]
10 陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (21)  [4.5]  1:0  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (14) [4.5]
11 迟益南 Chu Yinan (18)       [4.5]  .5:.5  陈世昌 Chin Shih Chang (38)   [4.5]
12 熊国玮 Yoong Kok Wee Henry (8)   [4]   .5:.5  刘 乐 Liu Le (37)        [4.5]
13 黄子昱 Huang Ziyu (31)       [4]   1:0  吴家乐 Ng Jia Le (17)      [4] 
14 翁文龙 Ong Boon Leong (35)     [4]   0:1  卢俊宇 Loh Jun Yu (28)      [4] 
15 洪啟明 Hoo Kee Min (26)      [3.5]  1:0  汪靖轩 Wong Jing Xuan (34)    [4] 
16 刘怡辉 Liew Yi Hui (29)      [3.5]  0:1  陈忠信 Chan Chung Shun (33)   [3.5]
17 谢承毅 Aloysius Chia Cheng Yi (32) [3.5]  1:0  刘伟烈 Liu Weilie (30)      [3.5]
18 徐文轩 Xu Wenxuan (43)       [3.5]  +:-  叶伟民 Yap Wei Min Barry (45)  [3] 
19 张 扬 Cheung Yeung (27)      [3]   1:0  苏添福 Soh Thiam Hock (52)    [3] 
20 魏志偉 Ngoi Chi Wai (39)      [3]   0:1  蔡徳财 Chua Teck Chye (40)    [3] 
21 张君蔚 Teo Jun Wei (49)      [3]   1:0  陈雍妮 Chen Yong Nei (47)    [2.5]
22 蔡捷伟 Chua Xavier (50)      [2.5]  0:1  陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (22)  [2.5]
23 吴得顺 Goh Test Soon (48)     [2]   0:1  洪泉发 Ang Chuan Huat (24)    [2.5]
24 郑晨曦 Tay Cheng See (41)     [1.5]  1:0  李华兴 Benny Lee (51)      [2] 

8 第八轮 17/12/2014 星期三 晚上 7:45 PM
台 红方               积分       黑方               积分

 1 刘亿豪 Low Yi Hao (2)      [6]   1:0  梁永兴 Liong Weng Heng (4)     [5.5]
 2 林子冲 Lin Zi Cong (15)     [6]   .5:.5  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6)     [5.5]
 3 姚捷方 Yeo Jiefang Ryan (7)   [5]   1:0  李国华 Lee Kok Hwa (3)       [5] 
 4 黄俊阳 Ng Junyang (5)      [4.5]  1:0  潘满意 Pan Manyi (13)       [5] 
 5 莊锦明 Chng Chin Beng (9)    [4.5]  .5:.5  巫汉梃 Boo Han Ting (19)      [4.5]
 6 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (14) [4.5]  0:1  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (11)  [4.5]
 7 方 韬 Fang Tao (25)       [4.5]  1:0  迟益南 Chu Yinan (18)       [4.5]
 8 汪靖轩 Wong Jing Xuan (34)    [4]   -:+  林耀森 Lum Yew Sum (1)       [4] 
 9 苏盈盈 Soh Ying Ying (23)    [4]   1:0  熊国玮 Yoong Kok Wee Henry (8)   [4] 
10 徐道嵘 Darren Sii Toh Ing (10)  [4]   .5:.5  张友彬 Teo Yew Bing Simon (16)   [4] 
11 吴家乐 Ng Jia Le (17)      [4]   0:1  邱冠杰 Francis Khew (44)      [4] 
12 洪天瑞 Ang Ten Swee (12)     [3.5]  1:0  谢承毅 Aloysius Chia Cheng Yi (32) [3.5]
13 陈忠信 Chan Chung Shun (33)   [3.5]  0:1  陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (21)  [3.5]
14 刘 乐 Liu Le (37)        [3.5]  1:0  刘怡辉 Liew Yi Hui (29)      [3.5]
15 陈世昌 Chin Shih Chang (38)   [3.5]  1:0  张 扬 Cheung Yeung (27)      [3] 
16 卢俊宇 Loh Jun Yu (28)      [3]   1:0  张君蔚 Teo Jun Wei (49)      [3] 
17 刘伟烈 Liu Weilie (30)      [3]   .5:.5  徐文轩 Xu Wenxuan (43)       [3] 
18 叶伟民 Yap Wei Min Barry (45)  [3]   0:1  翁文龙 Ong Boon Leong (35)     [3] 
19 洪泉发 Ang Chuan Huat (24)    [2.5]  0:1  黄子昱 Huang Ziyu (31)       [3] 
20 陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (22)  [2.5]  0:1  洪啟明 Hoo Kee Min (26)      [2.5]
21 蔡徳财 Chua Teck Chye (40)    [2]   1:0  吴得顺 Goh Test Soon (48)     [2] 
22 苏添福 Soh Thiam Hock (52)    [2]   1:0  李华兴 Benny Lee (51)       [2] 
23 蔡福霖 Chua Hock Lin (42)    [1.5]  -:+  魏志偉 Ngoi Chi Wai (39)      [2] 
24 郑晨曦 Tay Cheng See (41)    [1.5]  -:+  陈雍妮 Chen Yong Nei (47)     [1.5]
25 蔡捷伟 Chua Xavier (50)     [1.5]  1:0  BYE                   

7 第七轮 15/12/2014 星期一 晚上 7:45 PM
台 红方                积分       黑方              积分

 1 李国华 Lee Kok Hwa (3)       [5]   0:1  刘亿豪 Low Yi Hao (2)      [5] 
 2 林子冲 Lin Zi Cong (15)      [5]   1:0  方 韬 Fang Tao (25)       [4.5]
 3 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (11)  [4.5]  0:1  梁永兴 Liong Weng Heng (4)    [4.5]
 4 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6)     [4.5]  1:0  莊锦明 Chng Chin Beng (9)    [4.5]
 5 巫汉梃 Boo Han Ting (19)      [4]   .5:.5  黄俊阳 Ng Junyang (5)      [4] 
 6 姚捷方 Yeo Jiefang Ryan (7)    [4]   1:0  王 林 Wilson Wang (20)     [4] 
 7 汪靖轩 Wong Jing Xuan (34)     [4]   0:1  潘满意 Pan Manyi (13)      [4] 
 8 迟益南 Chu Yinan (18)       [3.5]  1:0  洪天瑞 Ang Ten Swee (12)     [3.5]
 9 刘怡辉 Liew Yi Hui (29)      [3.5]  0:1  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (14) [3.5]
10 苏盈盈 Soh Ying Ying (23)     [3.5]  .5:.5  邱冠杰 Francis Khew (44)     [3.5]
11 林耀森 Lum Yew Sum (1)       [3]   1:0  卢俊宇 Loh Jun Yu (28)      [3] 
12 熊国玮 Yoong Kok Wee Henry (8)   [3]   1:0  张 扬 Cheung Yeung (27)     [3] 
13 徐道嵘 Darren Sii Toh Ing (10)   [3]   1:0  刘伟烈 Liu Weilie (30)      [3] 
14 张友彬 Teo Yew Bing Simon (16)   [3]   1:0  叶伟民 Yap Wei Min Barry (45)  [3] 
15 翁文龙 Ong Boon Leong (35)     [3]   0:1  吴家乐 Ng Jia Le (17)      [3] 
16 陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (21)  [3]   .5:.5  刘 乐 Liu Le (37)        [3] 
17 陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (22)   [2.5]  0:1  陈世昌 Chin Shih Chang (38)   [2.5]
18 谢承毅 Aloysius Chia Cheng Yi (32) [2.5]  1:0  洪泉发 Ang Chuan Huat (24)    [2.5]
19 洪啟明 Hoo Kee Min (26)      [2.5]  0:1  陈忠信 Chan Chung Shun (33)   [2.5]
20 李华兴 Benny Lee (51)       [2]   0:1  黄子昱 Huang Ziyu (31)      [2] 
21 张君蔚 Teo Jun Wei (49)      [2]   1:0  魏志偉 Ngoi Chi Wai (39)     [2] 
22 徐文轩 Xu Wenxuan (43)       [2]   1:0  苏添福 Soh Thiam Hock (52)    [2] 
23 郑晨曦 Tay Cheng See (41)     [1.5]  0:1  蔡徳财 Chua Teck Chye (40)    [1] 
24 吴得顺 Goh Test Soon (48)     [1]   1:0  蔡福霖 Chua Hock Lin (42)    [1.5]
25 陈雍妮 Chen Yong Nei (47)     [.5]   1:0  蔡捷伟 Chua Xavier (50)     [1.5]

6 第六轮 13/12/2014 星期六 晚上 7:00 PM
台 红方               积分       黑方               积分

 1 刘亿豪 Low Yi Hao (2)      [4.5]  .5:.5  林子冲 Lin Zi Cong (15)      [4.5]
 2 梁永兴 Liong Weng Heng (4)    [4.5]  0:1  李国华 Lee Kok Hwa (3)       [4] 
 3 黄俊阳 Ng Junyang (5)      [4]   0:1  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6)     [3.5]
 4 潘满意 Pan Manyi (13)      [3.5]  .5:.5  姚捷方 Yeo Jiefang Ryan (7)    [3.5]
 5 莊锦明 Chng Chin Beng (9)    [3.5]  1:0  苏盈盈 Soh Ying Ying (23)     [3.5]
 6 邱冠杰 Francis Khew (44)     [3.5]  0:1  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (11)  [3.5]
 7 熊国玮 Yoong Kok Wee Henry (8)  [3]   -:+  方 韬 Fang Tao (25)        [3.5]
 8 巫汉梃 Boo Han Ting (19)     [3]   1:0  林耀森 Lum Yew Sum (1)       [3] 
 9 王 林 Wilson Wang (20)     [3]   1:0  吴家乐 Ng Jia Le (17)       [3] 
10 张 扬 Cheung Yeung (27)     [3]   0:1  汪靖轩 Wong Jing Xuan (34)     [3] 
11 洪天瑞 Ang Ten Swee (12)     [2.5]  1:0  陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (21)  [3] 
12 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (14) [2.5]  1:0  谢承毅 Aloysius Chia Cheng Yi (32) [2.5]
13 刘 乐 Liu Le (37)        [2.5]  .5:.5  张友彬 Teo Yew Bing Simon (16)   [2.5]
14 迟益南 Chu Yinan (18)      [2.5]  1:0  陈忠信 Chan Chung Shun (33)    [2.5]
15 陈世昌 Chin Shih Chang (38)   [2.5]  0:1  刘怡辉 Liew Yi Hui (29)      [2.5]
16 叶伟民 Yap Wei Min Barry (45)  [2.5]  .5:.5  陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (22)   [2] 
17 徐文轩 Xu Wenxuan (43)      [2]   0:1  徐道嵘 Darren Sii Toh Ing (10)   [2] 
18 苏添福 Soh Thiam Hock (52)    [2]   0:1  卢俊宇 Loh Jun Yu (28)       [2] 
19 刘伟烈 Liu Weilie (30)      [2]   1:0  张君蔚 Teo Jun Wei (49)      [2] 
20 翁文龙 Ong Boon Leong (35)    [2]   +:-  李华兴 Benny Lee (51)       [2] 
21 洪泉发 Ang Chuan Huat (24)    [1.5]  1:0  郑晨曦 Tay Cheng See (41)     [1.5]
22 蔡捷伟 Chua Xavier (50)     [1.5]  0:1  洪啟明 Hoo Kee Min (26)      [1.5]
23 黄子昱 Huang Ziyu (31)      [1]   1:0  蔡徳财 Chua Teck Chye (40)     [1] 
24 吴得顺 Goh Test Soon (48)    [1]   -:+  魏志偉 Ngoi Chi Wai (39)      [1] 
25 陈雍妮 Chen Yong Nei (47)    [.5]   -:+  蔡福霖 Chua Hock Lin (42)     [.5] 

5 第五轮 11/12/2014 星期四 晚上 7:45 PM
台 红方                积分       黑方               积分

 1 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6)     [3.5]  0:1  刘亿豪 Low Yi Hao (2)      [3.5]
 2 方 韬 Fang Tao (25)        [3.5]  0:1  梁永兴 Liong Weng Heng (4)    [3.5]
 3 林耀森 Lum Yew Sum (1)       [3]   0:1  林子冲 Lin Zi Cong (15)     [3.5]
 4 李国华 Lee Kok Hwa (3)       [3]   1:0  巫汉梃 Boo Han Ting (19)     [3] 
 5 吴家乐 Ng Jia Le (17)       [3]   0:1  黄俊阳 Ng Junyang (5)      [3] 
 6 汪靖轩 Wong Jing Xuan (34)     [3]   0:1  莊锦明 Chng Chin Beng (9)    [2.5]
 7 姚捷方 Yeo Jiefang Ryan (7)    [2.5]  1:0  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (14) [2.5]
 8 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (11)  [2.5]  1:0  迟益南 Chu Yinan (18)      [2.5]
 9 潘满意 Pan Manyi (13)       [2.5]  1:0  陈世昌 Chin Shih Chang (38)   [2.5]
10 苏盈盈 Soh Ying Ying (23)     [2.5]  1:0  刘 乐 Liu Le (37)        [2.5]
11 邱冠杰 Francis Khew (44)      [2.5]  1:0  徐道嵘 Darren Sii Toh Ing (10)  [2] 
12 卢俊宇 Loh Jun Yu (28)       [2]   0:1  熊国玮 Yoong Kok Wee Henry (8)  [2] 
13 刘怡辉 Liew Yi Hui (29)      [2]   .5:.5  洪天瑞 Ang Ten Swee (12)     [2] 
14 张君蔚 Teo Jun Wei (49)      [2]   0:1  王 林 Wilson Wang (20)     [2] 
15 陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (21)  [2]   1:0  刘伟烈 Liu Weilie (30)      [2] 
16 李华兴 Benny Lee (51)       [2]   0:1  张 扬 Cheung Yeung (27)     [2] 
17 张友彬 Teo Yew Bing Simon (16)   [1.5]  1:0  翁文龙 Ong Boon Leong (35)    [2] 
18 陈忠信 Chan Chung Shun (33)    [1.5]  1:0  洪泉发 Ang Chuan Huat (24)    [1.5]
19 洪啟明 Hoo Kee Min (26)      [1.5]  0:1  叶伟民 Yap Wei Min Barry (45)  [1.5]
20 谢承毅 Aloysius Chia Cheng Yi (32) [1.5]  1:0  郑晨曦 Tay Cheng See (41)    [1.5]
21 蔡徳财 Chua Teck Chye (40)     [1]   0:1  陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (22)  [1] 
22 黄子昱 Huang Ziyu (31)       [1]   0:1  徐文轩 Xu Wenxuan (43)      [1] 
23 苏添福 Soh Thiam Hock (52)     [1]   +:-  魏志偉 Ngoi Chi Wai (39)     [1] 
24 蔡福霖 Chua Hock Lin (42)     [0]   .5:.5  蔡捷伟 Chua Xavier (50)     [1] 
25 陈雍妮 Chen Yong Nei (47)     [0]   .5:.5  吴得顺 Goh Test Soon (48)    [.5] 

4 第四轮 09/12/2014 星期二 晚上 7:45 PM
台 红方               积分       黑方               积分

 1 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6)    [3]   .5:.5  李国华 Lee Kok Hwa (3)       [2.5]
 2 刘亿豪 Low Yi Hao (2)      [2.5]  1:0  潘满意 Pan Manyi (13)       [2.5]
 3 梁永兴 Liong Weng Heng (4)    [2.5]  1:0  邱冠杰 Francis Khew (44)      [2.5]
 4 林子冲 Lin Zi Cong (15)     [2.5]  1:0  莊锦明 Chng Chin Beng (9)     [2.5]
 5 方 韬 Fang Tao (25)       [2.5]  1:0  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (11)  [2.5]
 6 王 林 Wilson Wang (20)     [2]   0:1  林耀森 Lum Yew Sum (1)       [2] 
 7 黄俊阳 Ng Junyang (5)      [2]   1:0  陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (21)  [2] 
 8 徐道嵘 Darren Sii Toh Ing (10)  [2]   0:1  汪靖轩 Wong Jing Xuan (34)     [2] 
 9 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (14) [2]   .5:.5  苏盈盈 Soh Ying Ying (23)     [2] 
10 张 扬 Cheung Yeung (27)     [2]   0:1  吴家乐 Ng Jia Le (17)       [2] 
11 刘怡辉 Liew Yi Hui (29)     [2]   0:1  巫汉梃 Boo Han Ting (19)      [2] 
12 洪泉发 Ang Chuan Huat (24)    [1.5]  0:1  姚捷方 Yeo Jiefang Ryan (7)    [1.5]
13 洪天瑞 Ang Ten Swee (12)     [1.5]  .5:.5  卢俊宇 Loh Jun Yu (28)       [1.5]
14 张友彬 Teo Yew Bing Simon (16)  [1.5]  0:1  陈世昌 Chin Shih Chang (38)    [1.5]
15 洪啟明 Hoo Kee Min (26)     [1.5]  -:+  迟益南 Chu Yinan (18)       [1.5]
16 刘 乐 Liu Le (37)        [1.5]  1:0  黄子昱 Huang Ziyu (31)       [1] 
17 熊国玮 Yoong Kok Wee Henry (8)  [1]   1:0  蔡徳财 Chua Teck Chye (40)     [1] 
18 陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (22)  [1]   0:1  张君蔚 Teo Jun Wei (49)      [1] 
19 刘伟烈 Liu Weilie (30)      [1]   1:0  蔡捷伟 Chua Xavier (50)      [1] 
20 叶伟民 Yap Wei Min Barry (45)  [1]   .5:.5  谢承毅 Aloysius Chia Cheng Yi (32) [1] 
21 翁文龙 Ong Boon Leong (35)    [1]   1:0  苏添福 Soh Thiam Hock (52)     [1] 
22 李华兴 Benny Lee (51)      [1]   +:-  魏志偉 Ngoi Chi Wai (39)      [1] 
23 陈忠信 Chan Chung Shun (33)   [.5]   1:0  吴得顺 Goh Test Soon (48)     [.5] 
24 郑晨曦 Tay Cheng See (41)    [.5]   1:0  蔡福霖 Chua Hock Lin (42)     [0] 
25 徐文轩 Xu Wenxuan (43)      [0]   1:0  陈雍妮 Chen Yong Nei (47)     [0] 

3第三轮 07/12/2014 星期日 晚上 7:00 PM
台 红方                积分       黑方               积分

 1 林子冲 Lin Zi Cong (15)      [2]   .5:.5  梁永兴 Liong Weng Heng (4)    [2] 
 2 王 林 Wilson Wang (20)      [2]   0:1  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6)     [2] 
 3 莊锦明 Chng Chin Beng (9)     [2]   .5:.5  方 韬 Fang Tao (25)       [2] 
 4 林耀森 Lum Yew Sum (1)       [1.5]  .5:.5  吴家乐 Ng Jia Le (17)       [1.5]
 5 迟益南 Chu Yinan (18)       [1.5]  0:1  刘亿豪 Low Yi Hao (2)       [1.5]
 6 李国华 Lee Kok Hwa (3)       [1.5]  1:0  张友彬 Teo Yew Bing Simon (16)  [1.5]
 7 苏盈盈 Soh Ying Ying (23)     [1.5]  .5:.5  徐道嵘 Darren Sii Toh Ing (10)  [1.5]
 8 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (11)  [1.5]  1:0  洪泉发 Ang Chuan Huat (24)    [1.5]
 9 邱冠杰 Francis Khew (44)      [1.5]  1:0  洪天瑞 Ang Ten Swee (12)     [1.5]
10 潘满意 Pan Manyi (13)       [1.5]  1:0  刘 乐 Liu Le (37)        [1.5]
11 谢承毅 Aloysius Chia Cheng Yi (32) [1]   0:1  黄俊阳 Ng Junyang (5)       [1] 
12 黄子昱 Huang Ziyu (31)       [1]   0:1  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (14) [1] 
13 巫汉梃 Boo Han Ting (19)      [1]   1:0  翁文龙 Ong Boon Leong (35)    [1] 
14 陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (21)  [1]   1:0  叶伟民 Yap Wei Min Barry (45)   [1] 
15 汪靖轩 Wong Jing Xuan (34)     [1]   1:0  陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (22)  [1] 
16 陈世昌 Chin Shih Chang (38)    [1]   .5:.5  洪啟明 Hoo Kee Min (26)      [1] 
17 蔡捷伟 Chua Xavier (50)      [1]   0:1  张 扬 Cheung Yeung (27)     [1] 
18 苏添福 Soh Thiam Hock (52)     [1]   0:1  刘怡辉 Liew Yi Hui (29)      [1] 
19 姚捷方 Yeo Jiefang Ryan (7)    [.5]   1:0  李华兴 Benny Lee (51)       [1] 
20 卢俊宇 Loh Jun Yu (28)       [.5]   1:0  陈忠信 Chan Chung Shun (33)    [.5] 
21 蔡福霖 Chua Hock Lin (42)     [0]   -:+  熊国玮 Yoong Kok Wee Henry (8)  [0] 
22 刘伟烈 Liu Weilie (30)       [0]   +:-  赖颖正 Lioniel Lai Ying Jung (46) [0] 
23 徐文轩 Xu Wenxuan (43)       [0]   -:+  魏志偉 Ngoi Chi Wai (39)     [0] 
24 蔡徳财 Chua Teck Chye (40)     [0]   1:0  陈雍妮 Chen Yong Nei (47)     [0] 
25 吴得顺 Goh Test Soon (48)     [0]   .5:.5  郑晨曦 Tay Cheng See (41)     [0] 
26 张君蔚 Teo Jun Wei (49)      [0]   1:0  BYE                  

2 第二轮 05/12/2014 星期五 晚上 7:45 PM
台 红方               积分       黑方               积分

 1 张友彬 Teo Yew Bing Simon (16)  [1]   .5:.5  林耀森 Lum Yew Sum (1)       [1] 
 2 吴家乐 Ng Jia Le (17)      [1]   .5:.5  李国华 Lee Kok Hwa (3)       [1] 
 3 梁永兴 Liong Weng Heng (4)    [1]   1:0  巫汉梃 Boo Han Ting (19)      [1] 
 4 王 林 Wilson Wang (20)     [1]   +:-  黄俊阳 Ng Junyang (5)       [1] 
 5 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6)    [1]   1:0  陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (21)  [1] 
 6 陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (22)  [1]   0:1  莊锦明 Chng Chin Beng (9)     [1] 
 7 洪天瑞 Ang Ten Swee (12)     [1]   .5:.5  苏盈盈 Soh Ying Ying (23)     [1] 
 8 洪泉发 Ang Chuan Huat (24)    [1]   .5:.5  潘满意 Pan Manyi (13)       [1] 
 9 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (14) [1]   0:1  方 韬 Fang Tao (25)        [1] 
10 洪啓明 Hoo Kee Min (26)     [1]   0:1  林子冲 Lin Zi Cong (15)      [1] 
11 刘亿豪 Low Yi Hao (2)      [.5]   1:0  汪靖轩 Wong Jing Xuan (34)     [1] 
12 刘 乐 Liu Le (37)        [.5]   1:0  姚捷方 Yeo Jiefang Ryan (7)    [.5] 
13 徐道嵘 Darren Sii Toh Ing (10)  [.5]   1:0  卢俊宇 Loh Jun Yu (28)       [.5] 
14 陈忠信 Chan Chung Shun (33)   [.5]   0:1  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (11)  [.5] 
15 迟益南 Chu Yinan (18)      [.5]   +:-  陈先准 Chen Xianzhun (36)     [.5] 
16 熊国玮 Yoong Kok Wee Henry (8)  [0]   0:1  邱冠杰 Francis Khoo (44)      [.5] 
17 张 扬 Cheung Yeung (27)     [0]   1:0  蔡福霖 Chua Hock Lin (42)     [0] 
18 刘怡辉 Liew Yi Hui (29)     [0]   1:0  徐文轩 Xu Wenxuan (43)       [0] 
19 叶伟民 Yap Wei Min Barry (45)  [0]   1:0  刘伟烈 Liu Weilie (30)       [0] 
20 黄子昱 Huang Ziyu (31)      [0]   +:-  赖颖正 Lioniel Lai Ying Jung (46) [0] 
21 陈雍妮 Chen Yong Nei (47)    [0]   0:1  谢承藙 Aloysius Chia Cheng Yi (32) [0] 
22 翁文龙 Ong Boon Leong (35)    [0]   1:0  吴得顺 Goh Test Soon (48)     [0] 
23 张君蔚 Teo Jun Wei (49)     [0]   0:1  陈世昌 Chin Shih Chang (38)    [0] 
24 魏志伟 Ngoi Chi Wai (39)     [0]   0:1  蔡捷伟 Chua Xavier (50)      [0] 
25 李华兴 Benny Lee (51)      [0]   1:0  蔡徳财 Chua Teck Chye (40)     [0] 
26 郑晨曦 Tay Cheng See (41)    [0]   0:1  苏添福 Soh Thiam Hock (52)     [0] 

1 第一轮 03/12/2014 星期三 晚上 7:45 PM
台 红方                积分       黑方              积分

 1 林耀森 Lum Yew Sum (1)       [0]   1:0  张 扬 Cheung Yeung (27)     [0] 
 2 卢俊宇 Loh Jun Yu (28)       [0]   .5:.5  刘亿豪 Low Yi Hao (2)      [0] 
 3 李国华 Lee Kok Hwa (3)       [0]   1:0  刘怡辉 Liew Yi Hui (29)     [0] 
 4 刘伟烈 Liu Weilie (30)       [0]   0:1  梁永兴 Liong Weng Heng (4)    [0] 
 5 黄俊阳 Ng Junyang (5)       [0]   1:0  黄子昱 Huang Ziyu (31)      [0] 
 6 谢承藙 Aloysius Chia Cheng Yi (32) [0]   0:1  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6)    [0] 
 7 姚捷方 Yeo Jiefang Ryan (7)    [0]   .5:.5  陈忠信 Chan Chung Shun (33)   [0] 
 8 汪靖轩 Wong Jing Xuan (34)     [0]   1:0  熊国玮 Yoong Kok Wee Henry (8)  [0] 
 9 莊锦明 Chng Chin Beng (9)     [0]   1:0  翁文龙 Ong Boon Leong (35)    [0] 
10 陈先准 Chen Xianzhun (36)     [0]   .5:.5  徐道嵘 Darren Sii Toh Ing (10)  [0] 
11 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (11)  [0]   .5:.5  刘 乐 Liu Le (37)        [0] 
12 陈世昌 Chin Shih Chang (38)    [0]   0:1  洪天瑞 Ang Ten Swee (12)     [0] 
13 潘满意 Pan Manyi (13)       [0]   1:0  魏志伟 Ngoi Chi Wai (39)     [0] 
14 蔡徳财 Chua Teck Chye (40)     [0]   0:1  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (14) [0] 
15 林子冲 Lin Zi Cong (15)      [0]   1:0  郑晨曦 Tay Cheng See (41)    [0] 
16 蔡福霖 Chua Hock Lin (42)     [0]   0:1  张友彬 Teo Yew Bing Simon (16)  [0] 
17 吴家乐 Ng Jia Le (17)       [0]   1:0  徐文轩 Xu Wenxuan (43)      [0] 
18 邱冠杰 Francis Khoo (44)      [0]   .5:.5  迟益南 Chu Yinan (18)      [0] 
19 巫汉梃 Boo Han Ting (19)      [0]   1:0  叶伟民 Yap Wei Min Barry (45)  [0] 
20 赖颖正 Lioniel Lai Ying Jung (46) [0]   0:1  王 林 Wilson Wang (20)     [0] 
21 陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (21)  [0]   1:0  陈雍妮 Chen Yong Nei (47)    [0] 
22 吴得顺 Goh Test Soon (48)     [0]   0:1  陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (22)  [0] 
23 苏盈盈 Soh Ying Ying (23)     [0]   1:0  张君蔚 Teo Jun Wei (49)     [0] 
24 蔡捷伟 Chua Xavier (50)      [0]   0:1  洪泉发 Ang Chuan Huat (24)    [0] 
25 方 韬 Fang Tao (25)        [0]   1:0  李华兴 Benny Lee (51)      [0] 
26 苏添福 Soh Thiam Hock (52)     [0]   0:1  洪啓明 Hoo Kee Min (26)     [0] 

Posted in Tournament News and tagged , , .